Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 14 Kết nối tri thức (Có đáp án) Khái quát về cảm ứng ở sinh vật

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 14 Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức về Cảm ứng ở thực vật với các mức độ: vận dụng, thông hiểu và vận dụng cao.

TOP 20 câu hỏi trắc nghiệm Cảm ứng ở thực vật có đáp án giải chi tiết kèm theo sẽ giúp các bạn học sinh lớp 11 làm quen với các dạng bài tập. Qua đó có định hướng học tập, ôn luyện đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Vậy dưới đây là 20 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 bài 14 Kết nối tri thức mời các bạn cùng theo dõi.

TOP 20 câu hỏi trắc nghiệm Cảm ứng ở thực vật

I. Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 14

Câu 1: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là?

A. Xảy ra nhanh, dễ nhận thấy
B. Xảy ra chậm, khó nhận thấy
C. Xảy ra nhanh, khó nhận thấy
D. Xảy ra chậm, dễ nhận thấy

Câu 2: Vai trò của cảm ứng ở sinh vật là?

A. Cảm ứng giúp sinh vật phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.
B. cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với những thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.
C. Giúp động vật có tư duy và nhận thức học tập.
D. Giúp sinh vật tồn tại và phát triển.

Câu 3: Cho ví dụ sau: Khi chạm tay vào cốc nước nóng thì tay ta rụt lại. Em hãy cho biết kích thích từ môi trường trong ví dụ trên là gì và phản ứng của cơ là gì để trả lời kích thích?

A. Khi đó kích thích từ môi trường là cốc nước và phản ứng trả lời là rụt tay lại.
B. Khi đó kích thích từ môi trường là nhiệt độ và phản ứng trả lời là rụt tay lại.
C. Khi đó kích thích từ môi trường là cốc nước và phản ứng trả lời là cảm giác nóng.
D. Khi đó kích thích từ môi trường là nhiệt độ và phản ứng trả lời là cảm giác nóng.

Câu 4: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là?

A. Xảy ra nhanh, dễ nhận thấy
B. Xảy ra chậm, khó nhận thấy
C. Xảy ra nhanh, khó nhận thấy
D. Xảy ra chậm, dễ nhận thấy

Câu 5: Cảm ứng ở sinh vật là

A. khả năng cơ thể sinh vật phản ứng thích hợp với các kích thích từ môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
B. khả năng cơ thể sinh vật tiếp nhận với các kích thích từ môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
C. khả năng cơ thể sinh vật tiếp nhận và biến đổi thích hợp với các kích thích từ môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
D. khả năng cơ thể sinh vật tiếp nhận và phản ứng thích hợp với các kích thích từ môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Câu 6: Phản ứng "Ngọn cây hướng về phía ánh sáng" là phản ứng của thực vật với nguồn gốc kích thích là?

A. Giá thể
B. Nhiệt độ
C. Ánh sáng
D. Nước

Câu 7: Hiện tượng thân cây cong về phía nguồn sáng thuộc kiểu cảm ứng nào sau đây?

A. Tính hướng nước.
B. Tính hướng sáng.
C. Tính hướng tiếp xúc.
D. Tính hướng hóa.

Câu 8: Khi trồng cây cạnh bờ ao, sau một thời gian sẽ có hiện tượng nào sau đây?

A. Rễ cây mọc dài về phía bờ ao.
B. Rễ cây phát triển đều quanh gốc cây.
C. Thân cây uốn cong theo phía ngược lại với bờ ao.
D. Thân cây mọc thẳng nhận ánh sáng phân tán đều.

Câu 9: Đâu là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật?

(1) Cây con hướng về phía có ánh sáng.

(2) Rễ cây hướng về phía có nguồn nước sạch.

(3) Cây nho leo trên giàn cao

(4) Em dừng xe khi thấy đèn đỏ.

(5) Em làm bài tập về nhà

A. (1), (2), (3), (4)
B. (1), (2), (3), (5)
C. (1), (2), (4), (5)
D. (2), (3), (4), (5)

Câu 10: Cơ chế của cảm ứng có các giai đoạn nào?

A. Thu nhận kích thích → dẫn truyền kích thích → lưu trữ thông tin → trả lời kích thích
B. Thu nhận kích thích → dẫn truyền kích thích → nhân đôi thông tin → trả lời kích thích
C. Thu nhận kích thích → dẫn truyền kích thích → xử lý thông tin → trả lời kích thích
D. Thu nhận kích thích → bảo quản kích thích → xử lý thông tin → trả lời kích thích

Câu 11: Cơ sở khoa học của sự uốn cong cành cây trong tính hướng tiếp xúc là do

A. sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
B. sự sinh trưởng đều của hai phía cơ quan, các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
C. sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
D. sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

Câu 12: Cảm ứng ở động vật...?

A. Diễn ra nhanh, dễ nhận ra
B. Diễn ra nhanh, khó nhận ra
C. Diễn ra chậm, khó nhận ra
D. Diễn ra chậm, dễ nhận ra

Câu 13: Đặc điểm của các hình thức cảm ứng ở động vật là

A. diễn ra nhanh, dễ nhận thấy.
B. hình thức phản ứng đa dạng.
C. dễ nhận thấy, diễn ra mãnh liệt.
D. mức độ chính xác cao, dễ nhận thấy.

Câu 14: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là cảm ứng ở thực vật?

A. Lá cây bàng rụng vào mùa hè.
B. Lá cây xoan rụng khi có gió thổi mạnh.
C. Hoa hướng dương hướng về phía Mặt Trời.
D. Cây nắp ấm bắt mồi.

Câu 15: Cây nắp ấm bắt mồi giống với hiện tượng nào sau đây?

A. Cây trinh nữ cụp lá
B. Con mèo chơi với một con mèo khác
C. Con hổ nhìn thấy con mồi và đuổi theo
D. Cây đào bị gió thổi bay hết hoa

................

II. Đáp án trắc nghiệm Sinh học 11 bài 14

1B

2B

3B

4B

5D

6C

7B

8A

9A

10C

11A

12A

13A

14B

15A

16C

17C

18A

19D

20C

........

Tải file tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Cảm ứng ở thực vật

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 38
  • Lượt xem: 8.527
  • Dung lượng: 118,9 KB
Tìm thêm: Sinh học 11
Sắp xếp theo