Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Với kỳ thi THPT năm 2020, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi lại quy chế thi, thì vào ngày 23/03 ban hành Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được bắt đầu từ ngày 08/05/2020. Sau đây là nội dung của thông tư, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung của Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT

Theo quy định mới được sửa đổi, bổ sung, trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Cũng theo quy định mới, việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 2 khu vực (Trước đây thực hiện tại 01 khu vực). Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau. Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 195
  • Lượt xem: 2.568
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 2,5 MB
Liên kết tải về

Link Download chính thức: