Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 64 Tiếng Việt Lớp 5 tập 2 - Luyện từ và câu Tuần 24

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng - Tuần 24 giúp các em học sinh lớp 5 nhanh chóng trả lời các câu hỏi SGK Tiếng Việt 5 Tập 2 trang 64, 65. Qua đó, giúp các em biết cách thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Luyện từ và câu Tuần 24 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây để ôn tập thật tốt kiến thức cho tiết Luyện từ và câu.

Hướng dẫn giải phần Nhận xét Luyện từ và câu trang 64

Câu 1

Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:

a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

THI SẢNH

b) Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.

NGUYỄN PHAN HÁCH

Trả lời:

a) Vế 1: Nắng (chủ ngữ), vừa nhạt (vị ngữ).

Vế 2: Sương (chủ ngữ), đã buông nhanh xuống mặt biển (vị ngữ).

b) Vế 1: Chúng tôi (chủ ngữ), đi đến đâu (vị ngữ).

Vế 2: Rừng (chủ ngữ), rào rào chuyển động đến đấy (vị ngữ).

Câu 2

Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì? Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?

Trả lời:

Các từ in đậm được dùng để nối hai vế trong câu ghép. Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu không chặt chẽ; đôi khi câu văn trở nên không hoàn chỉnh.

Câu 3

Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong hai câu ghép đã dẫn.

Trả lời:

a. mới... đã..., chưa... đã..., vừa... vừa..., càng... càng...

b. chỗ nào... chỗ ấy…

Ghi nhớ Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ người ta có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng:

  • vừa .... đã, chưa .... đã, mới.... đã, vừa .... vừa, càng.... càng
  • đâu.... đấy, nào .... đấy, sao...vậy, bao nhiêu .... bấy nhiêu

Hướng dẫn giải phần Luyện tập Luyện từ và câu trang 64

Câu 1

Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào?

a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

THẠCH LAM

b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

NGUYỄN QUANG SÁNG

c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Trả lời:

Các vế câu được nối với nhau bằng những từ:

a) …chưa… đã…

b) …vừa… đã…

c) …càng… càng…

Câu 2

Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống:

a) Mưa ... to, gió... thổi mạnh.

b) Trời ... hửng sáng, nông dân ... ra đồng.

c) Thuỷ Tinh dâng nước cao ..., Sơn Tinh làm núi cao lên ...

Trả lời:

a) Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

b) Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

c) Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.

Trắc nghiệm Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Câu 1: Điền một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả:

Nếu chúng ta chủ quan …………..

A. và coi thường người khác.
B. thì chúng ta sẽ chuốc lấy thất bại
C. rồi coi thường người khác
D. Kinh địch

Lời giải:

Các trường hợp A, C, D khi ghép lại chưa tạo thành câu hoàn chỉnh

Đáp án đúng: B. thì chúng ta sẽ tự chuốc lấy thất bại

Câu 2: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản:

…… nhưng mẹ vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

A. Mặc dù trời nắng to
B. Vì trời nắng to
C. Hễ trời nắng to
D. Không những trời nắng to

Lời giải:

Ta có thể xác định được câu đã cho có thể hợp thành một câu ghép với hai vế có quan hệ tương phản. Một bên chỉ điều kiện xấu tác động một bên là sự miệt mài, vất vả làm ruộng của mẹ.

Điền vào chỗ trống:

Mặc dù trời nắng to nhưng mẹ vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

Đáp án đúng: A.

Câu 3: Con điền các quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Nếu như      Hễ      thì      thì

a. ...... em được học sinh giỏi ...... bố sẽ mua cho em một chiếc máy tính mới.

b. ....... bạn Nam phát biểu ý kiến ...... cả lớp lại trầm trồ thán phục.

Lời giải:

a. Nếu như em được học sinh giỏi thì bố sẽ mua cho em một chiếc máy tính mới.

b. Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ thán phục.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 35
  • Lượt xem: 7.823
  • Dung lượng: 191,3 KB
Sắp xếp theo