Luật Tổ chức Quốc hội 2020 Luật số 65/2020/QH14

Luật Tổ chức Quốc hội 2020 (Sửa đổi), đã được Quốc hội thông qua và ban hành vào ngày 19/06/2020. Văn bản pháp luật này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ này 01/01/2021.

Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất 40% tổng số đại biểu Quốc hội, tăng thêm 5% so với quy định cũ là 35%. Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách có quyền đăng ký tham dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

Ngoài ra, số lượng và danh sách đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, phê chuẩn. Ủy ban thường vụ Quốc hội căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tiễn quyết định triệu tập hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trước mỗi kỳ họp Quốc hội để thảo luận, cho ý kiến về các dự án, đề án, báo cáo trước khi trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, bổ sung lương của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, hoạt động phí, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội, các khoản phụ cấp và các chế độ của đại biểu Quốc hội gắn với hoạt động của Quốc hội vào kinh phí hoạt động của Quốc hội.

Dưới đây là nội dung chi tiết của luật này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội 2020

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 16
  • Lượt xem: 59
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 324,9 KB
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo