KHTN Lớp 6 Bài 35: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật Sách Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 123

Giải Khoa học tự nhiên 6 Bài 35: Thực hành quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật giúp các em học sinh lớp 6 giúp các em nhanh chóng viết báo cáo thực hành trong SGK Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trang 123, 124.

Giải KHTN 6 bài Thực hành quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật giúp các em quan sát hình ảnh, mẫu thực vật và phân chia được vào các nhóm thực vật theo tiêu chí đã học để học thật tốt Bài 35 chương VII: Đa dạng thế giới sống. Qua đó, cũng giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm soạn giáo án cho học sinh.

Báo cáo thực hành Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

Câu 1

❓Em hãy sắp xếp các mẫu vật đã quan sát vào vị trí phân loại thực vật cho phù hợp và giải thích vì sao em sắp xếp như vậy. Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Tên câyTên ngànhLí do
???
???

Trả lời:

Tên câyTên ngànhLí do

Dương xỉ

Dương xỉ

- Có rễ thật

- Không có hoa, không có quả

- Sinh sản bằng bào tử

Thông

Hạt trần

- Có rễ thật

- Không có hoa, không có quả

- Có lá noãn

- Hạt nằm trên lá noãn

Bí ngô

Hạt kín

- Có rễ thật

- Có hoa, có quả

- Hạt nằm trong quả

Câu 2

❓Nêu dấu hiệu nhận biết một số đại diện ngành thực vật thông qua đặc điểm hình thái.

Trả lời:

Đặc điểm nhận biết một số ngành thực vật qua đặc điểm hình thái:

Nhóm thực vật

Đại diện

Đặc điểm hình thái

Rêu

Rêu tường

- Chưa có hệ mạch

- Rễ giả

- Sinh sản bằng bào tử

Dương xỉ

Dương xỉ, bèo ong, rau bợ

- Có hệ mạch

- Rễ, thân, lá thật; lá non thường cuộn ở đầu

- Không có hạt, sinh sản bằng bào tử

Hạt trần

Thông, vạn tuế

- Có hệ mạch

- Rễ, thân, lá thật phát triển

- Có hạt, hạt nằm trên lá noãn, không có hoa

Hạt kín

Bàng, cam, bưởi, nho, táo

- Có hệ mạch

- Rễ, thân, lá thật phát triển.

- Có hạt, hạt nằm trong quả, có hoa

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 202
  • Lượt xem: 11.100
  • Dung lượng: 136,2 KB
Sắp xếp theo