Danh sách code Arm Wrestle Simulator và cách nhập

Code Arm Wrestle Simulator có thể sử dụng để nhận nhiều phần thưởng giá trị trong trò chơi. Những mã này sẽ hữu ích cho những người mới bắt đầu muốn bắt đầu nhanh hơn.

Tải game Arm Wrestle Simulator

Roblox: Arm Wrestling Simulator là một trò chơi mới trong đó người chơi phải thi đấu với nhau trong môn vật tay. Để cải thiện kỹ năng và tiến bộ trong trò chơi, người chơi phải tăng Sức mạnh bắp tay, Sức mạnh tay và Khả năng tim mạch. Ngoài việc cạnh tranh với nhau, trò chơi còn mang đến cơ hội đánh bại các NPC và tiếp cận trùm cuối.

Game Arm Wrestle Simulator
Game Arm Wrestle Simulator

Danh sách code Arm Wrestle Simulator mới nhất

 • cavefortune - Redeem for 8 hours of the 3x boost and 25 Miner Crystals (New)
 • july4th - Redeem for 8 hours of the 3x boost (New)
 • atlantis - Redeem for 8 hours of the 3x boost (New)
 • sharkattack - Redeem for 8 hours of the 3x boost
 • vacation - Redeem for 24 hours of the 3x boost
 • icecold - Redeem for 24 hours of the 3x boost
 • jazzclub - Redeem for 12 hours of the 3x boost
 • rewindtime - Redeem for 12 hours of the 3x boost
 • doubletrouble - Redeem for 9 hours of the 3x boost
 • tradeplazasoon - Redeem for 4 hours of the 3x boost
 • supermembership - Redeem for 6 hours of the 3x boost
 • slimeonallpets - Redeem for 2 hours of the 3x stat boost
 • magicworld - Redeem for 6 hours of the 3x boost
 • eastereventstays - Redeem for 12 hours of the 3x boost (New)
 • itschocotime - Redeem for 4 hours of the 3x boost (New)
 • 800mvisits - Redeem for 8 hours of the 3x boost (New)
 • onthehunt - Redeem for 4 hours of the 3x boost
 • casting - Redeem for 3x boosts
 • quality - Redeem for 3x boosts
 • nextweek - Redeem for 3x boosts
 • doitagain - Redeem for 3x boosts
 • flames - Redeem for 3x boosts
 • forging - Redeem for 3x boosts
 • 1MILLION - Redeem for free boosts
 • merryxmas - Redeem for 5% on All Stats, x10 of Each Potion and 1,5k Candy Coins
 • XMASUPDATESOON - Redeem for a reward
 • SEASON4 - Redeem for 500 Season EXP and a Hidden Surprise
 • 600mvisits - Redeem for 5% Stats
 • rocket - Redeem for 5% Stats & 2x Wins for 2 hours
 • CANDY - Redeem for 20K Candy.
 • 5kreactions - Redeem for +15% on all Strength.
 • Knighty - Redeem for 5 Wins.
 • ITSHULKTIME - Redeem for +15% on Strengths.
 • 500MILLION - Redeem for 5 hours of 2x Wins.
 • LIKES - Redeem for 5 hours of 2x Luck and 2x Wins.
 • bigupdatesoon - Redeem for a Strength Stat Boost

Hướng dẫn nhập code Arm Wrestle Simulator

 • Đầu tiên, hãy khởi chạy Arm Wrestling Simulator.
 • Sau khi người chơi vào trò chơi, người ta phải tìm và nhấn vào biểu tượng có nhãn Codes, nằm ở giữa bên phải.
 • Sau đó nhập mã trên vào trường Enter Code.
 • Chạm vào nút Verify.
 • Sau đó, mã sẽ được đổi và người chơi sẽ nhận được phần thưởng mong muốn.
Arm Wrestle Simulator
Arm Wrestle Simulator
 • 3.870 lượt xem
👨 Thảo Nhi Cập nhật: 10/07/2024
Xem thêm: Arm Wrestle Simulator
Sắp xếp theo