Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Excel cho kỳ thi công chức thuế 2014

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Excel cho kỳ thi công chức thuế 2014

Câu 1. Phần mềm ứng dụng Excel dùng để:

a) Quản lý cơ sở dữ liệu

b) Xử lý bảng tính và biểu đồ

c) Lập trình bảng tính

d) Thực hiện cả 3 mục đích trên

Câu 2. Muốn di chuyển đến một sheet khác trong tập tin thực hiện:

a) Nhấn phím F12 và số thứ tự của sheet

b) Nhấn chuột lên tên sheet cần tác động

c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ PgUp hoặc Ctrl + PgDn

d) Thực hiện cách b hoặc c đều được

Câu 3. Sheet được chèn thêm vào tập bảng tính có vị trí:

a) Ở ngay phía trước Sheet hoạt động

b) Ở sau cuối tất cả sheet

c) Ở trên cùng tất cả sheet

d) Ở ngay phía sau sheet hoạt động

Câu 4. Để thực hiện ghi một tập tin vào đĩa, thực hiện:

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

b) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + S

c) Nhấn tổ hợp phím Alt + S

d) Câu a và b đều đúng

Câu 5. Ấn phím F12 là để:

a) Thực hiện lệnh Open

b) Thực hiện lệnh Save As

c) Thực hiện lệnh Close

d) Thực hiện lệnh Print

Câu 6. Tổ hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh:

a) Thoát khỏi Excel

b) Lưu tập tin với tên mớiTrang 2/8

c) Đóng tập tin hiện hành

d) Đóng sheet hiện hành

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Mời bạn đánh giá!
Chủ đề liên quan