12 Loại Huy hiệu Đảng và mức tiền thưởng năm 2022

Huy hiệu Đảng là loại huy hiệu dành cho các đảng viên trong hệ thống chính đảng của nhà nước Việt Nam. Đây là biểu tượng cao quý về sự cống hiến hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cũng như sự phấn đấu, rèn luyện trưởng thành của các đảng viên với Đảng.

Với ý nghĩa đó, việc chú trọng đánh gia và tổ chức các đợt trao tặng huy hiệu đảng kịp thời, là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức và tư tường chính trị của mỗi đảng viên. Vậy có các loại Huy hiệu Đảng nào? Mức tiền thưởng 12 loại Huy hiệu Đảng như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Các loại Huy hiệu Đảng

Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ; đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ; đối với đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia đình làm tờ khai đề nghị chi bộ xem xét.

Như vậy, có 12 loại Huy hiệu Đảng tính theo số năm tuổi đảng (Xem thêm bài viết: Cách tính tuổi đảng của đảng viên), gồm:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 90 năm tuổi Đảng.

2. Tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng

- Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng.

- Đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần có thể được xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm; đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên nếu bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm theo quy định.

- Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật khiển trách), 9 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

3. Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015. Cụ thể như sau:

Huy hiệu Đảng

Mức tặng thưởng kèm theo

Mức tiền thưởng (đồng)

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5 lần mức tiền lương cơ sở

2.240.000

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0 lần mức tiền lương cơ sở

2.980.000

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0 lần mức tiền lương cơ sở

4.470.000

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5 lần mức tiền lương cơ sở

5.220.000

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0 lần mức tiền lương cơ sở

7.450.000

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0 lần mức tiền lương cơ sở

8.940.000

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0 lần mức tiền lương cơ sở

11.920.000

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0 lần mức tiền lương cơ sở

14.900.000

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0 lần mức tiền lương cơ sở

22.350.000

Mức tiền thưởng kèm theo từng loại Huy hiệu Đảng nêu trên được tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

  • 47 lượt xem
👨 Trịnh Thị Thanh Cập nhật: 01/09/2022
Sắp xếp theo