Thông tư 02/2020/TT-BXD Sửa đổi 4 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 02/2020/TT-BXD về sửa đổi 4 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 20/07/2020.

Theo quy định về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng: Đối với gói thầu chìa khóa trao tay và gói thầu hỗn hợp thì dự toán gói thầu phải được người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt trước khi lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư xem xét, ủy quyền để Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát cùng với nhiệm vụ khảo sát.

Đối với dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ % hoặc bằng dự toán chi tiết theo quy định và đã được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.

Thông tư cũng bổ sung liệt kê các chi phí khác được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng gồm: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng; chi phí kho bãi chứa vật liệu…

Về sử dụng chi phí dự phòng, trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng trong phạm vi chi phí dự phòng đã được Người quyết định đầu tư phê duyệt khi xác định, cập nhật giá gói thầu.

Văn bản pháp luật này sẽ có hiệu lực bắt đầu, từ ngày 05/09/2020. Dưới đây là nội dung của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Thông tư 02/2020/TT-BXD

Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo