Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary TOEFL dành cho học sinh Tiểu học

Giới thiệu Tải về
  • 5 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo cùng các em học sinh tài liệu Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

TOEFL Primary là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh mới nhất được ETS nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng suy luận cho trẻ ngay từ lúc nhỏ, bài thi mang tính kế thừa và là một bài thi trong hệ thống “gia đình nhà TOEFL”.

Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary

ng dn d thi
Bài thi
TOEFL
®
Primary
Dành cho Ph huynh và hc sinh
Copyright © 2015. Bn quyn thuc v Vin kho thí Giáo dc Hoa K (ETS). ETS, logo ETS, TOEFL là nhãn hiệu đã đăng ký của Vin Kho thí Giáo dc Hoa K (ETS) ti
Hoa K và các quc gia khác. TOEFL Primary là mt nhãn hiu ca ETS. Lexile là mt nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn MetaMetrics. Không được sao chép hay truyn
ti bt k phn nào ca n bn này dưới bt k hình thc hoc bng bt k phương tiện nào, phương thức điện t hoc máy, bao gm sao chép, ghi âm hoc bt k
h thống lưu tr và truy xut thông tin nào khác mà không có s cho phép bằng văn bản ca ETS, Princeton, NJ, Hoa K.
Mc lc
Tng quan v i thi ............................................................................................................................ 1
Mc đích bài thi .......................................................................................................................................................................... 1
Cu trúc bài thi TOEFPrimary™ ......................................................................................................................................... 1
Bài thi Nghe và Đọc Cấp độ 1 ............................................................................................................................... 2
Bài thi Nghe và Đọc Cấp độ 2 ............................................................................................................................... 2
Trước khi thi ................................................................................................................................................. 3
ng dẫn đăng ký thi TOEFL Primary ................................................................................................................................. 3
Thí sinh khuyết tt hoc nhu cu y tế đc bit ......................................................................................................... 3
ch thc hoàn thin phiếu tr li ............................................................................................................................ 3
Thông tin thí sinh trong phiếu tr li ......................................................................................................................... 4
Vào ngày thi ....................................................................................................................................... 5
Phiếu tr li .............................................................................................................................................................. 5
Giy t tùy thân ........................................................................................................................................................ 7
Quy định ti phòng thi
........................................................................................................................................................... 7
Trong quá trình làm bài thi .................................................................................................................................................... 7
Chun b cho bài thi TOEFL Primary ........................................................................................................... 8
ch thức tô đáp án trong phiếu tr li .................................................................................................................... 8
Thc hành trên mu phiếu tr lời đối vi câu hi mu ........................................................................................... 10
Các dng câu hi trong phần Đc hiu ........................................................................................................................ 11
c dng câu hi trong phn Nghe hiu ....................................................................................................................... 13
Đáp ánu hỏi mu ................................................................................................................................................ 17
Đim và Phiếu điểm ..................................................................................................................... 18
Đim bài thi Nghe và Đọc ....................................................................................................................................... 18
Khung CEFR............................................................................................................................................................. 18
Đim Lexile® ........................................................................................................................................................... 18
Bng quy đổi đim s phần Đọc hiu TOEFL Primary ............................................................................................. 19
Bng quy đổi đim s phn Nghe hiu TOEFL Primary .......................................................................................... 19
t năng lực hin tại và đưa ra kế hoch hc tp tiếp theo .................................................................................. 20
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về