Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023 - Tuần 3 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023 - Tuần 3 giúp các bạn tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từng tuần từ ngày 8/5 đến 2/7/2023.

Nội dung cuộc thi về các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ: thời gian, đại biểu, tổ chức, bộ máy, phương thức hoạt động, hoàn cảnh ra đời,…  Cụ thể lịch thi trong 8 tuần như sau:

 • Tuần 1: từ ngày 8/5 đến ngày 14/5
 • Tuần 2: từ ngày 15/5 đến ngày 21/5
 • Tuần 3: từ ngày 22/5 đến ngày 28/5
 • Tuần 4: từ ngày 29/5 đến ngày 4/6
 • Tuần 5: từ ngày 5/6 đến ngày 11/6
 • Tuần 6: từ ngày 12/6 đến ngày 18/6
 • Tuần 7: từ ngày 19/6 đến ngày 25/6
 • Tuần 8: từ ngày 26/6 đến ngày 2/7

Lưu ý: Đáp án cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ 2023 - Tuần 3

Câu 1: Đồng chí Phan Thị Hạnh Nguyên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 3/2008 - 1/2013

B. 4/2008 - 1/2013

C. 5/2008 - 1/2013

Câu 2: Đồng chí Phùng Văn Lô, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 3/1993- 8/2002

B. 4/1993- 8/2002

C. 5/1993- 8/2002

Câu 3: Đồng chí Trần Ngọc Minh, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 10/1947 - 12/1947

B. 9/1947 - 11/1947

C. 9/1947 - 12/1947

Câu 4: Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ II được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 1977

B. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 năm 1977

C. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 năm 1977

Câu 5: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được BTV Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ Bí Thư Huyện uỷ huyện Hạ Hoà thời gian nào?

A. 9/4/2018

B. 9/4/2019

C. 9/4/2020

Câu 6: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ V được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm 1963

B. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 năm 1963

C. ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 1963

Câu 7: Đồng chí Ngô Thị Đắc, Thư ký LHCĐ; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 12/1985 - 4/1993

B. 12/1986 - 4/1993

C. 12/1987 - 4/1993

Câu 8: Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 6/2004- 12/2007

B. 6/2004- 12/2008

C. 6/2004- 12/2009

Câu 9: Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ nhất được tổ chức vào thời gian nào?

A. từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 năm 1973.

B. từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7 năm 1973.

C. từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 1973

Câu 10: Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ V được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 năm 1988

B. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 1988

C. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 1988

Câu 11: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XVI được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018

B. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 6 năm 2018

C. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018

Câu 12: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XIII được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ 12 đến ngày 14 tháng 4 năm 2003

B. Từ 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2003

C. Từ 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2003

Câu 13: Đại hội XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023 bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 40 đồng chí

B. 41 đồng chí

C. 42 đồng chí

Câu 14: Đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 1/1949 - 4/1950

B. 1/1949 - 5/1950

C. 1/1949 - 6/1950

Câu 15: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 29 đến 30 tháng 01 năm 2013

B. Từ ngày 29 đến 30 tháng 02 năm 2013

C. Từ ngày 29 đến 30 tháng 03 năm 2013

Câu 16: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Đại hội lần thứ bao nhiêu?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

Câu 17: Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào?

A. Ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 năm 1983

B. Ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 1983

C. Ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 1983

Câu 18: Đồng chí Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 01/6/2019 đến nay

B. 01/7/2019 đến nay

C. 01/8/2019 đến nay

Câu 19: Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VI được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 4 năm 1993.

B. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 1993.

C. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 4 năm 1993

Câu 20: Đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 09/4/2018 – 6/2019

B. 09/5/2018 – 6/2019

C. 09/6/2018 – 6/2019

Câu 21: Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 11/1957 - 1/1959

B. 11/1957 - 2/1959

C. 12/1957 - 1/1959

Câu 22: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XIV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 12 và 14 tháng 5 năm 2008

B. Từ ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2008

C. Từ ngày 13 và 15 tháng 5 năm 2008

Câu 23: Đồng chí Trần Văn Tiện, Thư ký LHCĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 9/1977-6/1983

B. 9/1977-7/1983

C. 9/1977-8/1983

Câu 24: Đồng chí Nguyễn Văn Tỵ, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 2/1956 - 11/1957

B. 3/1956 - 12/1957

C. 4/1956 - 12/1957

Câu 25: Đồng chí Trần Lưu Vỵ, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 2/1958 - 4/1963

B. 2/1959 - 4/1962

C. 2/1959 - 4/1963

Câu 26: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 2015

B. Tháng 9 năm 2016

C. Tháng 9 năm 2017

Câu 27: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ IV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960

B. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960

C. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960

Câu 28: Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ III được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980

B. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980

C. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980

Câu 29: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên được diễn ra vào thời gian nào?

A. 09/10/1946

B. 09/10/1947

C. 09/10/1948

Câu 30: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XII được diễn ra vào ngày tháng, năm nào?

A. Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 5 năm 1998

B. Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 5 năm 1998

C. Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 5 năm 1998

Câu 31: Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ sáp nhập thành Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú vào thời gian nào?

A. Tháng 2 năm 1968

B. Tháng 3 năm 1968

C. Tháng 4 năm 1968

Câu 32: Từ khi hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?

A. 5

B. 6

C. 7

Câu 33: Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vào thời nào?

A. 25/6/2014

B. 25/7/2014

C. 25/8/2014

Câu 34: Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI đã tiến hành bầu bao nhiêu đồng chí vào Ban Thường vụ.

A. 13 đồng chí

B. 14 đồng chí

C. 15 đồng chí

Câu 35: Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Thư ký LHCĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 4/1963 - 9/1977

B. 4/1963 - 10/1977

C. 4/1963 - 11/1977

Câu 36: Đồng chí Hà Đức Quảng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lập được BTV tỉnh uỷ; Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định tham gia BCH, BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào thời gian nào?

A. 1/6/2019

B. 1/7/2019

C. 1/8/2019

Câu 37: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 1/2013 - 8/2015

B. 1/2013 - 9/2015

C. 1/2013 - 10/2015

Câu 38: Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Phú Thọ là ngày nào?

A. 08/10/1947

B. 09/10/1947

C. 10/10/1947

Câu 39: Đồng chí Hà Thục Chinh, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 12/1947 - 12/1948

B. 12/1946 - 12/1947

C. 10/1947 - 10/1948

Câu 40: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tài, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 10/1951 - 10/1952

B. 11/1951 - 11/1952

C. 11/1951 - 10/1952

Câu 41: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian nào?

A. 20/5/2004

B. 20/6/2004

C. 20/7/2004

Câu 42: Đầu năm 1948, số đoàn viên công đoàn trên toàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu người?

A. 1.617 người

B. 1.716 người

C. 1.717 người

Câu 43: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ II được diễn ra vào thời gian nào?

a. Tháng 6 năm 1951

b. Tháng 7 năm 1951

c. Tháng 8 năm 1951

Câu 44: Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

a.12/1952 - 2/1956

b.12/1953 - 2/1956

c.12/1954 - 2/1956

Câu 45: Đồng chí Hoàng Lý, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

a.10/1952 - 10/1953

b.11/1952 - 11/1953

c.11/1952 - 12/1953

Câu 46: Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hưng được Tỉnh ủy điều động làm Bí thư Huyện ủy huyện Tam Nông vào thời gian nào?

A. Tháng 1 năm 2008

B. Tháng 2 năm 2008

C. Tháng 3 năm 2008

Câu 47: Trước khi hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú, Công đoàn Phú Thọ đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội.

A. 5

B. 6

C. 7

Câu 48: Tại Đại hội XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công đoàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu CNVCLĐ?

A. Chưa đến 141.000 người

B. Đúng 141.000 người

C. Hơn 141.000 người

Câu 49: Đồng chí Nguyễn Thành Đô, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 6/1950 - 10/1951

B. 6/1950 - 11/1951

C. 6/1950 - 12/1951

Câu 50: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 9/2002- 3/2004

B. 9/2002- 4/2004

C. 9/2002- 5/2004

Câu 51: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ III được diễn ra vào thời gian nào?

A. Tháng 2 năm 1956

B. Tháng 3 năm 1956

C. Tháng 4 năm 1956

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 74
 • Lượt xem: 886
 • Dung lượng: 177 KB
Tìm thêm: Bài dự thi
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan