Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2021 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” chính thức diễn ra từ 0h ngày 6/9 đến hết ngày 6/10/2021, với 3 đợt thi tuần, 1 cuộc thi tháng.

Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài. Cụ thể mời các bạn cùng theo dõi thể lệ cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2021

Điều 1. Tên gọi, phạm vi tổ chức, đối tượng dự thi, đơn vị tổ chức Cuộc thi

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

2. Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

3. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (sau đây gọi là thí sinh); trừ các cá nhân tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thiết kế phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành trực tuyến phục vụ Cuộc thi.

4. Đơn vị Tổ chức Cuộc thi Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi được thành lập theo Quyết định số 1660/QĐ-BQP ngày 04/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Mục đích của cuộc thi

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, Cuộc thi là một hoạt động thiết thực thuộc Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019; góp phần triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Điều 3. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi

1. Nội dung: Các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

3. Thời gian tổ chức

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 1 tháng, bao gồm 1 cuộc thi tháng và 3 đợt thi tuần, cụ thể:

  • Thi Tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.
  • Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.
  • Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.
  • Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

.....

Tham khảo:

>> Tải file để tham khảo Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2021

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 26
  • Lượt xem: 469
  • Dung lượng: 6,8 MB
Chủ đề liên quan