Phiếu điều tra thông tin, lý lịch học sinh Phiếu thông tin học sinh

Phiếu thông tin học sinh năm 2024 - 2025 là một trong biểu mẫu rất thông dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông các cấp. Phiếu điều tra thông tin học sinh được lập ra mỗi dịp đầu năm học, nhằm kê khai toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin nhân thân, tên lớp, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, hộ khẩu thường trú của học sinh.

Phiếu thông tin học sinh chính là căn cứ để nhà trường nắm bắt được các thông tin của mỗi học sinh và thuận tiện quản lý học sinh trong trường một cách chặt chẽ nhất. Chính vì vậy các bạn cần cung cấp đầy đủ những thông tin cá nhân chính xác đầy đủ quan trọng để nhà trường quản lý học sinh được hoàn thiện hơn. Vậy sau đây là 4 mẫu phiếu điều tra thông tin học sinh chuẩn nhất kèm theo gợi ý cách viết chi tiết mời các bạn cùng tải tại đây.

Phiếu thông tin học sinh - Mẫu 1

UBND …………

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

(Để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh của học sinh, đề nghị phụ huynh kê khai đầy đủ và chính xác những thông tin dưới đây)

Trường: Mầm non …………..Lớp: ……………

1) Họ và tên học sinh (VIẾT CHỮ IN HOA): …………………………………………….

2) Giới tính (Nam/Nữ): ………… 3) Dân tộc: ……………

4) Ngày sinh: …………………... 5) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): ………………………

6) Đối tượng chính sách: ..................... 7) Học sinh khuyết tật: .................................

8) Nơi thường trú:

8.1) Tỉnh/thành phố: ...................................................................................................

8.2) Quận/huyện: .............................................................................................................

8.3) Phường/xã/th trấn:................................................................................................

8.4) Tổ/thôn: ...................................................................................................................

8.5) Khu phố/xóm: ...........................................................................................................

9) Nơi ở hiện tại:.............................................................................................................

9.1) Tỉnh/thành phố: ........................................................................................................

9.2) Quận/huyện: .............................................................................................................

9.3) Phường/xã/thị trấn: ...................................................................................................

9.4) Tổ/thôn: ......................................................................................................................

9.5) Khu phố/xóm: ...........................................................................................................

9.6) Số nhà/ngõ/ngách: ...................................................................................................

10) Số định danh cá nhân của học sinh: .........................................................................

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh

Quan hệ của người kê khai với học sinh

(Cha/Mẹ/Người giám hộ)

..................................................

Số ĐT người kê khai:….........................

Lưu ý: CMHS nộp phiếu này cho nhà trường chậm nhất ngày …/…/..

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu thông tin học sinh - Mẫu 2

THÔNG TIN HỌC SINH LỚP.......
Năm học 2024 - 2025

(Phụ huynh ghi đầy đủ thông tin để GVCN lưu hồ sơ học sinh)

Họ và tên học sinh: ............................................... .............................................. - Lớp:........

Ngày tháng năm sinh:........................................... ..................................................................

Là con thứ: ........................................................... ..................................................................

Tiền sử bệnh tật: .................................................. ..................................................................

Quê quán: ............................................................ ..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................ ..................................................................

Hộ khẩu tạm trú: .................................................. ..................................................................

Hiện tại ở: ............................................................ ..................................................................

Họ và tên bố: ....................................................... Sinh năm: ..................................................

Số CMND: ............................................................Cấp ngày: ...../...../......... tại........................

Nghề nghiệp: ........................................................ ĐTDĐ: ......................................................

Quê quán: ............................................................ ..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................ ..................................................................

Hộ khẩu tạm trú: .................................................. ..................................................................

Hiện tại ở: ............................................................ ..................................................................

Họ và tên mẹ: ....................................................... Sinh năm: .................................................

Số CMND: ............................................................Cấp ngày: ...../...../......... tại........................

Nghề nghiệp: ........................................................ ĐTDĐ: ......................................................

Quê quán: ............................................................ ..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................ ..................................................................

Hộ khẩu tạm trú: .................................................. ..................................................................

Hiện tại ở: ............................................................ ..................................................................

(Lưu ý: PHHS điền đúng số điện thoại thường xuyên dùng)

Phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

..............................

Phiếu điều tra thông tin học sinh - Mẫu 3

PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN, LÝ LỊCH HỌC SINH
Lớp………. GVCN: …………………………..
-----***-----

I. Bản thân học sinh

Họ và tên:...............Giới tính (Nam, nữ…..... ...............................................................

Dân tộc......................................................... ...............................................................

Ngày tháng năm sinh:................................... ...............................................................

Nơi sinh: (Xã, Huyện, Tỉnh):......................... ...............................................................

Chỗ ở hiện tại: (KV, (Phường) Xã, Huyện, tỉnh): ..........................................................

Số điện thoại(Di động hoặc nhà riêng nếu có): ............................................................

Kết quả xếp loại năm học 2020 - 2021: Học tập:..............Hạnh kiểm:…….....

Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh: Lớp trưởng, Lớp phó, nhóm trưởng, chi đội trưởng:....................

II. Nhân thân:

Họ tên cha:...............................Năm sinh:….......… Số điện thoại liên lạc:......................

Nghề nghiệp:........................... Nơi công tác:...................................................................

Họ tên mẹ:...............................Năm sinh:…........… Số điện thoại liên lạc:......................

Nghề nghiệp:........................... Nơi công tác:...................................................................

(Hiện nay đang ở với ai: ghi rõ họ tên ông bà, chú bác cô dì đang ở)............................. SĐT:...............................

Hoàn cảnh gia đình (Con Thương binh, Mồ côi, Hộ nghèo, Khó khăn)..............…...........

Ghi rõ vài nét khái quát về hoàn cảnh gia đình hiện nay như thế nào (khó khăn, đau ốm, thu nhập của cha mẹ, hoàn cảnh anh chị em trong gia đình có gì khó khăn khăn, cần giúp đỡ):.........…................

Sở thích học các môn:..........................................................................................

Năng khiếu (Các lĩnh vực Văn nghệ, TDTT, Sáng tác thơ văn, Tin học...):...........

...............................................................................................................................

Ghi chú:

- Nộp đầy đủ và đúng hạn bản tóm tắt lí lịch của lớp cho GVCN. Hạn cuối ngày...............…

* Đề nghị HS ghi đầy đủ thông tin và nộp đúng hạn để khỏi ảnh hưởng công việc chung của trường.

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH
(ký và ghi rõ họ tên)

…………….., ngày.…....tháng…… năm......

Học sinh ký tên
(ký, họ tên)

Phiếu điều tra thông tin học sinh - Mẫu 4

Phiếu điều tra thông tin học sinh

Lớp.......GVCN

1. Họ và tên.........................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh......................................................................................

3. Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................

4. Kết quả xếp loại năm học 2023 -2024:...........................................................

5. Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh)...................................................

6. Họ tên bố: ............................Năm sinh.........................Nghề nghiệp.............

Nơi công tác......................................SĐT liên lạc..............................................

7. Họ tên mẹ: ............................Năm sinh.........................Nghề nghiệp.............

Nơi công tác......................................SĐT liên lạc...............................................

8. Sở trường, năng khiếu của học sinh..............................................................

9. Em thích gì? Em ghét gì?

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

10. Em mong muốn điều gì ở giáo viên chủ nhiệm

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

Ghi chú: Đề nghị học sinh ghi đầy đủ và nộp đúng hạn cho giáo viên

.........ngày......tháng......năm......

Xác nhận của phụ huynh

Học sinh ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách điền phiếu thông tin học sinh

Cách điền phiếu thông tin học sinh năm 2024 - 2025 rất đơn giản các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

- Họ và tên học sinh: Viết in hoa

- Họ tên cha và mẹ kèm theo Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Nghề nghiệp và đơn vị công tác

- Hoàn cảnh gia đình: Học sinh có thể ghi là “Bình thường” nếu sinh ra trong gia đình bình thường, hoặc có thể ghi rõ “Con thương binh, Hộ nghèo, Mồ côi” hay “Khó khăn”.

Tuỳ vào hoàn cảnh mà các em cần điền thông tin cho phù hợp, nếu không biết gia đình mình thuộc diện nào thì có thể hỏi cha mẹ, ông bà để biết chi tiết

- Khái quát về hoàn cảnh gia đình: có phải là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bản thân hoặc gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có cần giúp đỡ hay không,... Đây là thông tin cần ghi rõ ràng và chi tiết để phía nhà trường nắm bắt hoàn cảnh của học sinh.

- Học sinh có sở thích với môn học nào: Ghi rõ tên môn học, có thể là 1 môn nhưng cũng có thể là nhiều môn học khác nhau.

- Năng khiếu: Ghi rõ năng khiếu thuộc lĩnh vực như Văn nghệ, thể thao, Tin học, Sáng tác thơ văn, ....

- Phiếu điều tra cần nộp đủ và đúng thời hạn cho giáo viên chủ nhiệm. Hạn cuối phải nộp là ngày…

- Ở danh mục chữ ký, sẽ có Xác nhận của phụ huynh và một bên là Chữ ký của học sinh. Cả học sinh và phụ huynh của mình đều phải ký xác nhận vào mẫu phiếu này.

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 6.037
  • Lượt xem: 44.152
  • Dung lượng: 145 KB
Sắp xếp theo