Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thành lập Asean (Có đáp án) Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập ASEAN

Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thành lập Asean được Download.vn sưu tầm và cập nhật để gửi đến các bạn nhằm hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025. Bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thành lập Asean gồm bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thành lập Asean

NỘI DUNG 1: HIP HI ASEAN

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (27 câu)

Câu 1. Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì?

 1. Association of Southeast Asian Nations
 2. Association of South and East Asian Nations
 3. Assembly of Southeast Asian Nations
 4. Alliance of Southeast Asian Nations

Câu 2. Các nước muốn gia nhập vào ASEAN phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí, trừ tiêu chí nào sau đây :

 1. Có vị trí nằm trong khu vực Đông Nam Á
 2. Được tất cả các nước thành viên ASEAN công nhận
 3. Có thchế phù hp
 4. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương

Câu 3. ASEAN không nhằm đạt được mục tiêu nào sau đây:

 1. Duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực
 2. Xây dựng một thị trường chung và cơ sở sản xuất duy nhất
 3. Hình thành một khối phòng thủ chung
 4. Nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân ASEAN

Câu 4. Các quốc gia thành viên của ASEAN:

 1. Có quyền và nghĩa vụ bình đẳng
 2. Có quyền bình đẳng và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước
 3. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước.
 4. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm gia nhập

Câu 5. Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho:

 1. 10 quốc gia thành viên ASEAN
 2. Ưu tiên của ASEAN về hợp tác nông nghiệp
 3. Trọng tâm hợp tác của ASEAN là về sản xuất lúa gạo
 4. 10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN

Câu 6. Nguyên tắc nào sau đây không phải là một nguyên tắc hoạt động của ASEAN:

 1. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình; chỉ được phép sử dụng vũ lực khi được tất cả các nước thành viên nhất trí.
 2. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên
 3. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên ASEAN
 4. Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, và đẩy mạnh công bằng xã hội.

Câu 7. Khẩu hiệu của ASEAN là gì?

 1. Một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng
 2. Một Tầm nhìn, một Cộng đồng, một Khu vực
 3. Một Cộng đồng, một Tầm nhìn, một Tương lai
 4. Một Cộng đồng, một Bản sắc, một Tương lai

Câu 8. Phương thức ra quyết định chính của ASEAN là gì?

 1. Tham vấn và biểu quyết
 2. Tham vấn và đồng thuận
 3. Biểu quyết và bỏ phiếu
 4. Bỏ phiếu và đồng thuận

Câu 9. Khu vực ASEAN có khoảng bao nhiêu triệu người?

 1. 300
 2. 400
 3. 500
 4. 600

Câu 10. Năm 1967, 5 quốc gia nào đã tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

 1. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan
 2. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan
 3. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Myanmar
 4. Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Philippines

Câu 11. Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017 là người quốc gia nào?

 1. Việt Nam
 2. Indonesia
 3. Thái Lan
 4. Myanmar

Câu 12. ASEAN + 3 là cơ chế hợp tác giữa ASEAN và ba quốc gia nào?

 1. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc
 2. Nhật Bản, Úc, Trung Quốc
 3. Nhật Bản, Anh, Trung Quốc
 4. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Câu 13. Chủ tịch ASEAN không đóng vai trò nào sau đây?

 1. Tích cực thúc đẩy và đề cao lợi ích cũng như quyền lợi của ASEAN
 2. Đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN
 3. Đảm bảo việc ứng phó một cách có hiệu quả và kịp thời các vấn đề cấp bách hoặc các tình huống khủng hoảng tác động đến ASEAN
 4. Đại diện cho ASEAN trong việc tang cường thúc đẩy các mỗi quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài

Câu 14. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 8/8/1967
 2. 8/8/1968
 3. 9/8/1967
 4. 8/9/1967

Câu 15. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại đâu?

 1. Kuala Lumpur, Malaysia
 2. Bali, Indonesia
 3. Singapore
 4. Bangkok, Thái Lan

Câu 16. Tổ chức ASEAN hiện nay có bao nhiêu thành viên?

 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12

Câu 17. Ủy ban các Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN không thực hiện chức năng, nhiệm vụ nào sau đây:

 1. Hỗ trợ công việc của Hội đồng Điều phối ASEAN và các cơ quan chuyên ngành Cấp Bộ trưởng ASEAN
 2. Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN Quốc gia và các cơ quan Chuyên ngành cấp Bộ trưởng khác của ASEAN
 3. Bnhim Tng Thư ký ASEAN
 4. Hỗ trợ hợp tác giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài

Câu 18. Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là gì?

 1. ASEAN Dream
 2. ASEAN Song
 3. ASEAN Way
 4. Song of ASEAN

Câu 19. Nước Đông Nam Á nào sau đây không có biển?

 1. Myanmar
 2. Lào
 3. Campuchia
 4. Malaysia

Câu 20. Người đứng đầu Đại diện Thường trực của các nước thành viên tại ASEAN mang hàm cấp:

 1. Đại sứ
 2. Tham tán
 3. Vụ trưởng
 4. Thứ trưởng

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.950
 • Lượt xem: 23.059
 • Dung lượng: 866,1 KB
Sắp xếp theo