Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2021 Cuộc thi viết về thầy cô

Giới thiệu Tải về
  • 3 Đánh giá

Cuộc thi viết về Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2021 đã chính thức diễn ra. Thời hạn nhận tác phẩm từ ngày phát động cuộc thi cho tới ngày 10/11/2021.

Mỗi tác phẩm dự thi tối thiểu 500 từ, thể hiện dưới hình thức văn xuôi. Vậy mời các bạn cùng tải mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2021 trong bài viết dưới đây, rồi in ra để hoàn thành bài thi của mình nhé:

Mẫu giấy thi viết về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2021

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
(Ban hành kèm quyết định 2707/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên:……………………………………………….…...........…………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………….....………...

Quê quán:………………………………………..……………………….......

Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:……………………

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………

2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi

a. Thầy/cô giáo

Họ tên:……………………………………………..........………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………

Địa chỉ công tác/học tập hiện nay:…………………………………………

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………………………………

b. Cơ sở giáo dục

- Tên cơ sở giáo dục:…………………………………………………………….

- Địa chỉ và các thông tin liên lạc:………………………………………………

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 751
  • Lượt xem: 5.362
  • Dung lượng: 96,6 KB