Mẫu bản kiểm điểm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Bản kiểm điểm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bản kiểm điểm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu bản kiểm điểm cán bộ quản lý bổ nhiệm lại là mẫu bản kiểm điểm được lập ra để kiểm điểm lại quá trình công tác, giữ chức vụ cán bộ quản lý.

Nội dung trong mẫu bản kiểm điểm nêu rõ thông tin của cán bộ quản lý, nội dung kiểm điểm, ưu và khuyết điểm trong thời gian thực hiện chức trách nhiệm vụ... Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Bản kiểm điểm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ
(Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo đến thời hạn bổ nhiệm lại)

Họ và tên:............................................... ...............................................................

Sinh ngày:.............................................. ...............................................................

Đơn vị công tác:..................................... ...............................................................

Chức vụ:................................................ ...............................................................

Bản thân tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ như sau:

1. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Là phó bí thư chi bộ, phó hiệu nhà trường, Chủ tịch công đoàn, bản thân đã chủ động, sáng tạo cùng với Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng năm để cùng cấp uỷ chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà nghị quyết của nhà trường đề ra. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng giáo dục của nhà trường giữ vững và từng bước nâng cao. Cơ sở vật chất nhà trường từng bước được củng cố và xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đầy đủ hơn. Trong các năm học cùng với Hiệu trưởng đã chỉ đạo tập thể nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng đơn vị đoàn kết và nhất trí cao trong chủ trương và hành động. Chi bộ nhiều năm được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và chỉ đạo, cùng với Hiệu trưởng triển khai đầy đủ, kịp thời các công văn chỉ đạo của ngành tới toàn thể cán bộ, giáo viên. Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do ngành và các cấp phát động. Đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Hai không". Luôn giữ vững mối đoàn kết nội bộ, quy tụ về một mối, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác chỉ đạo chuyên môn được đồng nghiệp ủng hộ, nhất trí cao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường và có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được Hiệu trưởng giao phó.

Kết quả đạt được trong nhiệm qua:

- Về bản thân: 5 năm liền đều có sáng kiến nghiệm xếp loại B, loại C cấp huyện, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chuẩn nghề nghiệp xếp loại xuất sắc, công chức xếp loại tốt, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Về tập thể: Cùng với Hiệu trưởng đã chỉ đạo và giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm, công nhận công sở có nếp sống văn hóa cấp huyện, thư viện chuẩn. Có 11 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 36 em học sinh giỏi huyện, 2 em học sinh giỏi tỉnh.

Trong công tác chỉ đạo chuyên môn luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy, của Hiệu trưởng nhà trường và từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện và phân công cụ thể tạo nền tảng nền nếp làm việc ổn định, khoa học, có tính nhất quán và đạt hiệu quả cao. Phát huy dân chủ tích cực trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ cũng như của nhà trường, cùng với Hiệu trưởng tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân luôn thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh công chức. Luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao và có chí hướng vươn lên trong công tác chuyên môn.

Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn, bản thân không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự nhà giáo. Gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong công tác.

Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên góp ý, rút kinh nghiệm để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đi lên. Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tác phong chuẩn mực, trong công tác có sự phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng để xây dựng tập thể nhà trường ngày càng vững mạnh toàn diện. Có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ngành, của địa phương đề ra.

3. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ.

* Ưu điểm:

- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của ngành cũng như của đơn vị đề ra.

- Chấp hành tốt sự phân công của Hiệu trưởng, luôn phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm được giao.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao. Có ý thức, tổ chức kỷ luật tốt, đoàn kết, tác phong chuẩn mực. Trong công tác chỉ đạo chuyên môn luôn phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn để lãnh đạo tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm học đề ra.

- Là một cán bộ quản lý luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn có tinh thần cầu tiến, phấn đấu không ngừng trong các hoạt động chuyên môn, công tác đoàn thể, trao dồi đạo đức tác phong nghề nghiệp. Đặc biệt trong thời gian gần đây cùng với Hiệu trưởng đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đổi mới mọi hoạt động, đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

* Nhược điểm: Bên cạnh những ưu điểm nêu trên bản thân tôi còn có những hạn chế sau:

- Trong công tác chỉ đạo chuyên môn đôi khi xử lý công việc còn thiếu nhạy bén. Công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.

- Công tác chỉ đạo đoàn thể đôi khi chưa đồng bộ, chưa kịp thời.

- Đôi khi chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

4.Tự nhận xét chung trong thời gian giữ chức vụ.

Trong thời gian giữ chức vụ phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm, công sở văn hóa cấp huyện. Trong các năm học đều có giáo viên và học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, bản thân 5 năm liền đều có sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện.

Bản thân tôi kính trình Hội đồng sư phạm nhà trường, cấp ủy chi bộ, Đảng ủy, UBND xã, phòng Giáo dục, phòng Nội vụ, UBND huyện xem xét, làm quy trình bổ nhiệm lại. Được bổ nhiệm lại tôi xin hứa tiếp tục hoàn thiện hơn nữa trong công tác chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt cần khắc phục sửa chữa những tồn tại ở nhiệm kỳ qua. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Hiệu trưởng tiếp tục giữ vững công sở văn hóa cấp huyện, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường tiên tiến cấp huyện. Trong nhiệm kỳ tới bản thân tôi rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, của Đảng ủy, UBND xã, Phòng giáo dục, Phòng nội vụ, UBND huyện tạo mọi điều kiện, giúp để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

........, ngày...tháng...năm...

Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10.473
  • Lượt xem: 60.390
  • Dung lượng: 386,7 KB
Sắp xếp theo