Đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài Biểu mẫu GD-ĐT

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu Đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường …….;
- Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Khoa:……………………….;
- Bộ môn……………………

Tên tôi là: ....................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ...........................................................................................................................

Bộ môn: .......................................................................................................................................

Quốc gia đến học: .........................................................................................................................

Tên trường đến học:................................................. Khoa:............................................................

Trình độ đào tạo:chuyên ngành:......................................................................................................

Tổng thời gian đào tạo: ngày nhập học:...........................................................................................

Kinh phí đào tạo: ...........................................................................................................................

Lý do xin gia hạn: ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Thời gian xin gia hạn: .............................................................................................................

Kinh phí trong thời gian gia hạn (nếu tự túc phải nói rõ, nếu cơ sở đào tạo nước ngoài đài thọ phải có giấy tờ xác nhận có tính pháp lý):.........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu theo nguyện vọng.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Địa chỉ liên lạc:

Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):...................................................

..........................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................

ĐT....................................................................................................................

............., ngày ..... tháng ..... năm ......

Ý kiến của Trưởng Khoa Người làm đơn ký và nghi rõ họ tên

Ý kiến của Trưởng Bộ môn

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 80
  • Lượt xem: 253
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 35 KB