Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú Mẫu NA7: Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là biểu mẫu được cá nhân người bão lãnh lập ra và gửi lên cơ quan Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận về việc xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Nội dung trong biểu mẫu cần trình bày rõ thông tin người bảo lãnh, người được bão lãnh và nêu rõ nội dung bão lãnh. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

I. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ..............................................................

2- Giới tính: Nam o Nữ o 3- Sinh ngày …..tháng. ....năm...

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): .........................

- Địa chỉ tạm trú (nếu có) .................................................

- Điện thoại liên hệ/Email:................................................

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số .....................

6- Nghề nghiệp:………… Nơi làm việc hiện nay: ............

II. Người được bảo lãnh:

Số TTHọ tên (chữ in hoa)Giới tínhNgày tháng năm sinhQuốc tịchHộ chiếu sốQuan hệ (2)

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …….ngày …..tháng ….năm…….
Người bảo lãnh
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú.

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 727
  • Lượt xem: 1.798
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 79 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo