Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 - Lớp 7 Môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ VINH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN - LỚP 7

Bài 1. (4 điểm) Cho các đa thức:

A(x) = 2x5 - 4x3 + x2 - 2x + 2

B(x) = x5 - 2x4 + x2 - 5x + 3

C(x) = x4 + 4x3 + 3x2 - 8x +

a. Tính M(x) = A(x) - 2B(x) + C(x)

b. Tính giá trị của M(x) khi x = -√0,25

c. Có giá trị nào của x để M(x) = 0 không?

Bài 2. (4 điểm)

a. Tìm x biết: |2x + 3| = x + 2

b. Tìm giá trị lớn nhất của A = |x - 2012| + |2013 - x| khi x thay đổi.

Bài 3. (4 điểm)

Ba tấm vải theo thứ tự có giá 120000 đồng, 192999 đồng, 144000 đồng. Tấm thứ nhất và tấm thứ hai có cùng chiều dài, tấm thứ hai và tấm thứ ba có cùng chiều rộng. Tổng ba chiều dài là 110m, tổng ba chiều rộng là 2,1m. Tính kích thước của mỗi tấm vải, biết rằng giá 1m2 của ba tấm vải bằng nhau.

Bài 4: (6 điểm)

Cho ΔABC có I là giao điểm các tia phân giác của góc B và C, M là trung điểm của BC. Biết góc BIM = 90o và BI = 2IM.

a. Tính góc BAC.

b. Vẽ IH vuông góc AC. Chứng minh rằng: BA = 3AI.

Bài 5: (2 điểm)

Tìm số tự nhiên n để phân số có giá trị lớn nhất.

MÔN THI: NGỮ VĂN - LỚP 7

Câu 1: (4 điểm)

Phân tích tác dụng của điệp ngữ trong hai câu thơ sau:

Phiên âm: Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang, xuân thủy, tiếp xuân thiên.

Dịch nghĩa: Đêm nay, đêm rằm tháng giêng, trăng đúng lúc tròn nhất
Sông xuân, nước xuân, tiếp giáp với trời xuân.

Câu 2: (6 điểm)

Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8 - 10 câu) nêu nhận xét của em về tác dụng của sự kết hợp nghệ thuật tăng tiến và tương phản trong truyện "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn.

Câu 3: (10 điểm)

Cảm nghĩ của em về bài thơ "Bánh trôi nước" của nhà thơ Hồ Xuân Hương.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Toán lớp 7 Toán 7
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chủ đề liên quan