Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 12 sách Chân trời sáng tạo Tập huấn sách giáo khoa lớp 12 năm 2024 - 2025

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 12 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 môn Vật lý năm 2024 - 2025.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK 12 môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Lịch sử, Địa lí, Hóa học, Sinh học để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 mới năm 2024 - 2025 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tập huấn môn Vật lí 12 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Nội dung kiến thức nào sau đây không có trong chương trình Vật lí 12 năm 2018?

A. Định luật II của nhiệt động lực học.  
B. Sóng điện từ.
C. Hiện tượng phóng xạ.
D. Thuyết động học phân tử chất khí.

Câu 2. Trong SGK Vật lí 12 CTST, dự án/đề tài nghiên cứu được thiết kế trong chủ đề/chuyên đề nào?

A. Chuyên đề “Một số ứng dụng vật lí trong chẩn đoán y học”.
B. Chuyền đề “Dòng điện xoay chiều”.
C. Chủ đề “Khí lí tưởng”.
D. Chủ đề “Vật lí hạt nhân”.

Câu 3. Trong những chủ đề sau đây:

1. Vật lí nhiệt.
2. Khí lí tưởng.
3. Điện trường
4. Từ trường.
5. Vật lí hạt nhân.

Những chủ đề nào được bổ sung mới vào Chương trình Vật lí 12 năm 2018?

A. 1, 2, 5.
B. 2, 3, 4.
C. 1, 2, 4.  
D. 2, 3, 5.

Câu 4. Trong những chuyên đề tự chọn sau đây:

1. Dòng điện xoay chiều.
2. Truyền thông tin bằng sóng vô tuyến.
3. Vật lí lượng tử.
4. Mở đầu về điện tử học.
5. Một số ứng dụng vật lí trong chẩn đoán y học.

Ba chuyên đề nào thuộc chương trình Vật lí 12 năm 2018?

A. 1, 2, 5.
B. 1, 3, 4.
C. 1, 2, 3.
D. 1, 3, 5.

Câu 5. Trong SHS Vật lí 12 CTST, bài nào sau đây có nhiều thí nghiệm được thiết kế để HS thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu cần đạt?

A. Bài 4. 
B. Bài 7.
C. Bài 10.
D. Bài 14.

Câu 6. Trong các nội dung sau đây:

1. Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.
2. Giản đồ Fresnel cho đoạn mạch RLC nối tiếp.
3. Pin quang điện.
4. Hiện tượng nhiễu xạ electron.
5. Sơ lược nguyên lí chụp ảnh cộng hưởng từ.

Ba nội dung nào được trình bày trong Sách Chuyên đề học tập Vật lí 12 CTST?

A. 1, 2, 4.
B. 2, 3, 5.
C. 1, 3, 5.
D. 1, 4, 5.

Câu 7. Trong SHS Vật lí 12 CTST, nội dung nào sau đây được trình bày trong phần Mở rộng?

A. Mô hình động học phân tử.
B. Điểm ba của nước.
C. Đường sức từ của một số dây dẫn đặc biệt.
D. Một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.

Câu 8. Những ứng dụng nào của vật lí trong chẩn đoán y học được trình bày trong Sách Chuyên đề học tập Vật lí 12 CTST?

A. Siêu âm, CT, PET, MRI.
B. X-quang, CT, MRI, DSA.
C. X-quang, CT, siêu âm, MRI. 
D. Siêu âm, PET, DSA, X-quang.

Câu 9. Mạch nội dung nào sau đây được bổ sung trong SHS Vật lí 12 năm 2018 so với SGK Vật lí 12 năm 2006?

A. Quy tắc an toàn phóng xạ, vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống, áp suất khí theo mô hình động học phân tử, phương trình trạng thái khí lí tưởng.
B. Cảm ứng từ, nhiệt độ tuyệt đối, quy tắc an toàn phóng xạ, vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.
C. Hiện tượng phóng xạ, áp suất khí theo mô hình động học phân tử, quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, khái niệm từ trường.
D. Quy tắc an toàn phóng xạ, vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống, áp suất khí theo mô hình động học phân tử, quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.

Câu 10. Ba công cụ nào trong số các công cụ đánh giá sau đây thường được ưu tiên sử dụng để đánh giá năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí (thông qua hoạt động thực hành thí nghiệm) của học sinh trong dạy học môn Vật lí?

1. Thang đo.
2. Bảng chấm điểm theo tiêu chí.
3. Bảng kiểm.
4. Câu hỏi.
5. Bài tập.

A. 1, 2, 3. 
B. 2, 4, 5.
C. 2, 3, 4.
D. 1, 3, 5.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 28
  • Lượt xem: 291
Sắp xếp theo