Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 12 sách Chân trời sáng tạo Tập huấn sách giáo khoa lớp 12 năm 2024 - 2025

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 12 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 môn Tin học năm 2024 - 2025.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK 12 môn Ngữ văn, Toán để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 mới năm 2024 - 2025 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đáp án tập huấn môn Tin học 12 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Trong nội dung kiến thức cốt lõi môn Tin học lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phần chung của hai định hướng Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính được triển khai trong bao nhiêu tiết học?

A. 46 tiết.
B. 48 tiết.
C. 50 tiết.
D. 52 tiết.

Câu 2. Trong nội dung kiến thức cốt lõi môn Tin học lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phần riêng của mỗi định hướng được triển khai trong bao nhiêu tiết học?

A. 18 tiết.
B. 19 tiết.
C. 20 tiết. 
D. 21 tiết.

Câu 3. Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nội dung chương trình môn Tin học 12 bao gồm các mạch kiến thức nào?

A. 2 mạch kiến thức: Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính
B. 3 mạch kiến thức: Học vấn số hoá phổ thông, Công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa học máy tính.
C. 4 mạch kiến thức: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa học máy tính.
D. 5 mạch kiến thức: Trí tuệ nhân tạo, Mạng máy tính và Internet, Đạo đức và văn hoá trong môi trường số, Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính, Hướng nghiệp với tin học.

Câu 4. Chương trình môn Tin học ở lớp 12 không có chủ đề nào sau đây của Chương trình môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018?

A. Mạng máy tính và Internet.
B. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số.
C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
D. Ứng dụng tin học.

Câu 5. Sách giáo khoa Tin học 12 – định hướng Tin học ứng dụng – bộ sách Chân trời sáng tạo, bao gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 7 chủ đề
B. 6 chủ đề 
C. 5 chủ đề
D. 4 chủ đề

Câu 6. Trong nội dung sách giáo khoa Tin học 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo, ở cả hai định hướng, nội dung Hướng nghiệp với Tin học giới thiệu bao nhiêu nhóm nghề?

A. 2 nhóm nghề 
B. 3 nhóm nghề
C. 4 nhóm nghề
D. 5 nhóm nghề

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là SAI về sách giáo khoa Tin học 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo?

A. Mỗi quyển sách giáo khoa đều có 33 bài học.
B. Nhà trường phải triển khai hoạt động dạy – học theo đúng thứ tự bài học được quy ước sẵn trong sách giáo khoa.
C. Một số nội dung thực hành có thể triển khai ngay trên lớp học, không cần phải sử dụng phòng máy của trường.
D. Giữa hai quyển sách giáo khoa Tin học 12 định hướng Khoa học máy tính và định hướng Tin học ứng dụng – bộ sách Chân trời sáng tạo, một số bài học có nội dung giống nhau.

Câu 8. Sách giáo khoa Tin học 12 và Chuyên đề học tập Tin học 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo - có những dạng bài học nào?

A. Bài học lí thuyết (không có nội dung thực hành).
B. Bài học thực hành (không có nội dung lí thuyết).
C. Bài học kết hợp nội dung lí thuyết và nội dung thực hành.
D. Cả 3 dạng bài A, B, C.

Câu 9. Sách giáo viên Tin học 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo, cung cấp cho người đọc những nội dung gì?

A. Cung cấp đáp án của các nội dung bài tập, thực hành, vận dụng.
B. Cung cấp các đề kiểm tra định kì.
C. Giải thích ý tưởng thiết kế, ý tưởng sư phạm và gợi ý cách triển khai dạy học.
D. Cả ba nội dung trên.

Câu 10. Tài liệu nào dưới đây được biên soạn nhằm hỗ trợ trực tiếp giáo viên trong việc soạn thảo kế hoạch bài dạy?

A. Sách giáo khoa.
B. Sách giáo viên.
C. Sách bài tập.
D. Kế hoạch bài dạy.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 06
  • Dung lượng: 90,5 KB
Sắp xếp theo