Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử 12 sách Chân trời sáng tạo Tập huấn sách giáo khoa lớp 12 năm 2024 - 2025

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử 12 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 môn Lịch sử năm 2024 - 2025.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK 12 môn Ngữ văn, Toán, Tin học để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 mới năm 2024 - 2025 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đáp án tập huấn môn Lịch sử 12 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Sứ mệnh của môn Lịch sử 12 nói riêng và của môn Lịch sử cấp THPT thông nói chung là

A. phát triển cho HS tư duy lịch sử, tư duy hệ thống và tư duy phản biện.
B. củng cố kiến thức thông sử ở giai đoạn giáo dục cơ bản.
C. giúp HS tìm hiểu sâu sắc các kiến thức lịch sử cốt lõi thông qua các chủ đề và chuyên đề học tập.
D. giúp HS hình thành, phát triển năng lực lịch sử, phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được xác định trong Chương trình tổng thể.

Đáp án: D

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không đúng về quan điểm biên soạn của SGK Lịch sử 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo?

A. Khoa học, hiện đại.
B. Mở, liên thông.
C. Truyền thống, lí thuyết.
D. Dân tộc, nhân văn.

Đáp án: C

Câu 3. Cấu trúc của SGK Lịch sử 12 (bộ sách Chân trời sáng tạo) bao gồm

A. 6 chương và 18 bài.
B. 5 chương và 16 bài.
C. 5 chương và 17 bài.
D. 6 chương và 16 bài.

Đáp án: D

Câu 4. Cấu trúc của Chuyên đề học tập Lịch sử 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo bao gồm các chuyên đề

A. Lịch sử tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam; Nhật Bản: Hành trình lịch sử từ năm 1945 đến nay; Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
B. Lịch sử tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam; Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX; Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
C. Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; Danh nhân trong lịch sử Việt Nam; Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
D. Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử; Nhật Bản: Hành trình lịch sử từ năm 1945 đến nay; Các lĩnh vực của Sử học.

Đáp án: A

Câu 5. Mỗi bài học trong SGK Lịch sử 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo được thiết kế với cấu trúc gồm các thành phần cơ bản là

A. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập – Vận dụng.
B. Dẫn nhập – Hình thành kiến thức mới – Vận dụng – Luyện tập.
C. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới – Củng cố – Vận dụng.
D. Khởi động – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập – Củng cố.

Đáp án: A

Câu 6. Tuyến thông tin bổ trợ nào dưới đây trong SGK Lịch sử 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo nhằm giúp HS suy ngẫm về một nội dung liên quan đến bài học?

A. “Âm vang di sản”.
B. “Lắng nghe lịch sử”.
C. “Ghi nhớ lịch sử”.
D. “Ghi vào lịch sử”.

Đáp án: B

Câu 7. Điểm mới của SGK Lịch sử 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo là

A. nội dung kiến thức được trình bày theo hình thức quy nạp.
B. tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.
C. chú trọng tích hợp kiến thức nội môn.
D. tăng tính trực quan của sách.

Đáp án: B

Câu 8. Trong SGK Lịch sử 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo, các nội dung mới được bổ sung và biên soạn chi tiết hơn so với SGK Lịch sử 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là

A. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam.
B. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 – 1975 đến nay, Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam.
C. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 – 1975 đến nay.
D. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975.

Đáp án: B

Câu 9. Phương pháp dạy học chủ đạo của môn Lịch sử 12 là

A. tăng cường tự học, làm việc trong nhóm nhằm phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung và năng lực lịch sử.
B. tiếp cận nội dung thông sử.
C. định hướng tiếp cận năng lực thông qua cung cấp các nguồn sử liệu khác nhau.
D. ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học.

Đáp án: A

Câu 10. Chức năng của SGV Lịch sử 12 – bộ sách Chân trời sáng tạo là

A. định hướng học tập theo SGK Lịch sử 12.
B. cung cấp phương pháp giảng dạy theo SGK Lịch sử 12.
C. cung cấp thông tin mới và tư liệu tham khảo cho SGK Lịch sử 12.
D. cung cấp hướng dẫn thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học theo SGK Lịch sử 12.

Đáp án: D

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 09
  • Dung lượng: 158,7 KB
Sắp xếp theo