Phân phối chương trình lớp 6 sách Chân trời sáng tạo (5 môn) PPCC môn Sử, Địa, Công nghệ, Mĩ thuật, KHTN 6 năm 2021 - 2022

Giới thiệu Tải về
  • 4 Đánh giá

Phân phối chương trình lớp 6 sách Chân trời sáng tạo gồm 5 môn Lịch sử, Khoa học tự nhiên, Địa lí, Công nghệ, Mĩ thuật, với đầy đủ các bài, các tiết trong năm học 2021 - 2022, giúp thầy cô lên kế hoạch giảng dạy cho học sinh của mình trong năm học tới.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm phân phối chương trình sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Tiết thứTên bài hoặc mạch nội dung kiến thứcYêu cầu cần đạt(về KT, KN, TĐ, PC, NL)Hình thức tổ chức dạy học (theo lớp, nhóm, trải nghiệm, ngoại khóa…)Thiết bị dạy học cần sử dụngNội dung bổ sung, cập nhật, tích hợpNội dung loại bỏGhi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

HỌC KÌ I

I. MỞ ĐẦU (7 tiết)

1-3

Giới thiệu về khoa học tự nhiên

- Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên

- Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phần chung

4- 5

Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên

- Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.

- Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phần chung

6-7

Một số dụng cụ đo và quy tắc an toàn trong phòng thực hành

- Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi họ

Khoa học tự nhiên (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích, ...).

- Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.

- Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.

- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.

- Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phần chung

II. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT (21 tiết + 1 tiết ôn tập)

Chất có ở xung quanh ta

8-11

Các thể (trạng thái) của chất

- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự

nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).

- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.

- Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.

- Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).

- Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.

- Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.

- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi......

12-14

Oxygen và không khí

- Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).

- Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt

nhiên liệu.

- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).

- Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của

oxygen trong không khí.

- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.

- Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm

không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.

- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

15-22

Một số vật liệu, nhiên liệu,

nguyên liệu, lương thực,

thực phẩm thông dụng

- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu,

lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:

+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);

+ Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng;

+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ...);

+ Một số lương thực - thực phẩm.

- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn

mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực -

thực phẩm thông dụng.

- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất

của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm.

- Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và

bảo đảm sự phát triển bền vững.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi......

23-25

Dung dịch

- Nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết.

- Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được dung

môi và dung dịch.

- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.

- Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền

phù, nhũ tương.

- Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung

dịch; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.

- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

26-28

Tách chất ra khỏi hỗn hợp

- Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của

các cách tách đó.

- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng

cách lọc, cô cạn, chiết.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với

phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

29

Ôn tập cuối chủ đề

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

III. VẬT SỐNG (53 tiết + 3 tiết ôn tập và KT)

1. Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống

30-34

Khái niệm

- Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

35-39

Cấu tạo và chức năng tế bào

- Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào.

- Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

40

Ôn tập giữa học kì I

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phần chung

41

Ôn tập giữa học kì I

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phần chung

42

Kiểm tra giữa học kì I

Phần chung

43-47

Từ tế bào đến cơ thể

- Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống.

- Phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật; tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ

thông qua quan sát hình ảnh.

- Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của tế bào (từ 1 tế bào → 2 tế

bào → 4 tế bào... → n tế bào).

- Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

- Thực hành quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ dưới kính lúp và kính

hiển vi quang học.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

2. Đa dạng thế giới sống

48-51

Phân loại thế giới sống

- Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống.

- Thông qua ví dụ nhận biết được cách xây dựng khoá lưỡng phân và thực hành xây

dựng được khoá lưỡng phân với đối tượng sinh vật.

- Dựa vào sơ đồ, nhận biết được năm giới sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ cho mỗi giới.

- Dựa vào sơ đồ, phân biệt được các nhóm phân loại từ nhỏ tới lớn theo trật tự: loài,

chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

- Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về

môi trường sống.

- Nhận biết được sinh vật có hai cách gọi tên: tên địa phương và tên khoa học.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

52-56

Virus và vi khuẩn

- Quan sát hình ảnh và mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus (gồm vật

chất di truyền và lớp vỏ protein) và vi khuẩn.

- Phân biệt được virus và vi khuẩn (chưa có cấu tạo tế bào và đã có cấu tạo tế bào).

- Dựa vào hình thái, nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn.

- Nêu được một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra. Trình bày được một số cách

phòng và chống bệnh do virus và vi khuẩn gây ra.

- Nêu được một số vai trò và ứng dụng virus và vi khuẩn trong thực tiễn.

- Vận dụng được hiểu biết về virus và vi khuẩn vào giải thích một số hiện tượng

trong thực tiễn (ví dụ: vì sao thức ăn để lâu bị ôi thiu và không nên ăn thức ăn ôi thiu; biết cách làm sữa chua, ...).

- Thực hành quan sát và vẽ được hình vi khuẩn quan sát được dưới kính hiển vi

quang học.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

57-61

Đa dạng nguyên sinh vật

- Nhận biết được một số đối tượng nguyên sinh vật thông qua quan sát hình ảnh, mẫu

vật (ví dụ: trùng roi, trùng đế giày, trùng biến hình, tảo silic, tảo lục đơn bào, ...).

- Dựa vào hình thái, nêu được sự đa dạng của nguyên sinh vật.

- Nêu được một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Trình bày được cách phòng và

chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra.

- Thực hành quan sát và vẽ được hình nguyên sinh vật dưới kính lúp hoặc kính hiển vi.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

62-66

Đa dạng nấm

- Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm

đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi, ...). Dựa vào hình thái,

trình bày được sự đa dạng của nấm.

- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn (nấm được trồng

làm thức ăn, dùng làm thuốc, ...).

- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra. Trình bày được cách phòng và chống bệnh

do nấm gây ra.

- Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống

như kĩ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc, ...

- Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình nấm (quan sát bằng mắt thường

hoặc kính lúp).

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

67-69

Đa dạng thực vật

- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật

không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có

mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực

phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng

cây gây rừng, ...).

- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật

theo các tiêu chí phân loại đã học.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

70

Ôn tập cuối học kì I

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phần chung

71

Ôn tập cuối học kì I

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phần chung

72

Kiểm tra cuối học kì I

Phần chung

HỌC KÌ II

73-74

Đa dạng thực vật (tiếp)

- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật

không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có

mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực

phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng

cây gây rừng, ...).

- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật

theo các tiêu chí phân loại đã học.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

75-79

Đa dạng động vật

- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được

ví dụ minh hoạ.

- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh

hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân

khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.

- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình

thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi

được tên một số con vật điển hình.

- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.

- Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được

ngoài thiên nhiên.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

80-84

Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn

- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường,...).

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

85-88

Sự cần thiết bảo vệ đa dạng sinh học

- Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.

- Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát

bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận.

- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa

khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, ...).

- Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.

- Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.

- Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có

xương sống, động vật không xương sống).

- Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

IV. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI ( 35 tiết + 4 tiết ôn tập và KT)

1. Các phép đo

89-93

Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng.

- Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài,

thời gian.

- Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách

khắc phục một số thao tác sai đó.

- Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ (thực hiện đúng

thao tác, không yêu cầu tìm sai số).

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

94-98

Thang nhiệt độ Celsius, đo nhiệt độ

- Phát biểu được: Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.

- Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius.

- Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.

- Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo; ước lượng được khối

lượng, chiều dài, thời gian, nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.

- Đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phân môn Vật lý

99

Ôn tập giữa học kì II

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phân môn Vật lý

100

Ôn tập giữa học kì II

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

101

Kiểm tra giữa học kì II

Phân môn Vật lý

2. Lực và chuyển động

102-104

Lực và tác dụng của lực

- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.

- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có

độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển

động, biến dạng vật.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

105-107

Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

- Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu

cầu giải thích nguyên lí đo).

- Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc

với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.

- Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không

có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực

không tiếp xúc.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

108-110

Ma sát

- Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái

niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.

- Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề

mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

111-113

Khối lượng và trọng lượng

- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.

- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông

đường bộ.

- Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển độn

trong nước (hoặc không khí).

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

114-116

Biến dạng của lò xo

- Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn

(lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất

tác dụng lên vật).

- Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với

khối lượng của vật treo.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

3. Năng lượng và cuộc sống

117

Khái niệm về năng lượng

- Từ tranh ảnh (hình vẽ, hoặc học liệu điện tử) hiện tượng trong khoa học hoặc thực

tế, lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

118-119

Một số dạng năng lượng

- Phân loại được năng lượng theo tiêu chí.

- Nêu được: Vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy

gọi là nhiên liệu.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phân môn Vật lý

120-121

Sự chuyển hoá năng lượng

- Nêu được sự truyền năng lượng trong một số trường hợp đơn giản trong thực tiễn.

- Lấy ví dụ chứng tỏ được: Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác,

từ vật này sang vật khác

- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ..

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

122-123

Năng lượng hao phí

- Nêu được: Năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi năng lượng được chuyển từ dạng

này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phân môn Vật lý

124-125

Năng lượng tái tạo

- Lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi

Phân môn Vật lý

126

Tiết kiệm năng lượng

- Đề xuất được biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động hằng ngày.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phân môn Vật lý

127

Ôn tập cuối chủ đề

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi...

Phân môn Vật lý

V. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (10 tiết + 3 tiết ôn tập và KT)

128-130

Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

- Giải thích được một cách định tính và sơ lược: từ Trái Đất thấy Mặt Trời mọc và

lặn hằng ngày.

- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và

sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi.....

Phân môn Vật lý

131-133

Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

- Thiết kế mô hình thực tế (hoặc vẽ hình) để giải thích được một số hình dạng nhìn

thấy của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi....

Phân môn Vật lý

134-135

Hệ Mặt Trời

- Mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời, nêu được các hành tinh cách Mặt

Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi...

Phân môn Vật lý

136-137

Ngân Hà

- Sử dụng tranh ảnh (hình vẽ hoặc học liệu điện tử) chỉ ra được hệ Mặt Trời là một

phần nhỏ của Ngân Hà.

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi...

Phân môn Vật lý

138

Ôn tập cuối học kì II

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi...

Phần chung

139

Ôn tập cuối học kì II

Học theo lớp, học nhóm

Máy tính, ti vi...

Phần chung

140

Kiểm tra cuối học kì II

Phần chung

Phân phối chương trình môn Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Tên chương/chủ đề/bài (1)Số tiết (2)
CHƯƠNG 1: TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?
4
BÀI 1. LỊCH SỬ LÀ GÌ?3
BÀI 2. THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ1
CHƯƠNG 2 THỜI KÌ NGUYÊN THUỶ6
BÀI 3. NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI2
BÀI 4. XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ2
BÀI 5. SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ SANG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP2
CHƯƠNG 3 XÃ HỘI CỔ ĐẠI12
BÀI 6. AI CẬP CỔ ĐẠI2
BÀI 7. LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI1
BÀI 8. ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI2
BÀI 9. TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
3
BÀI 10. HI LẠP CỔ ĐẠI2
BAI 11. LA MÃ CỔ ĐẠI2
CHƯƠNG 4 ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X
4
BÀI 12. CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X2
BÀI 13. GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HOÁ Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X2
CHƯƠNG 5VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
21
Bài 14. NHÀ NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC3
Bài 15. ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC2
Bài 12. CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA VIỆT NAM THỜI KÌ BẮC THUỘC2
Bài 17. ĐẤU TRANH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC THỜI BẮC THUỘC2
Bài 18. CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X4
Bài 19. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X2
Bài 20. VƯƠNG QUỐC CỔ CHAMPA3 (2)
Bài 21. VƯƠNG QUỐC CỔ PHÙ NAM2 (3)
Đánh giá định kì5
Tổng cộng51 tiết

Phân phối chương trình Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

Tuần

TÊN BÀI

Số tiết

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

CHƯƠNG 1: NHÀ Ở

8

- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở; một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam.

- Kể tên được một số vật liệu, mô tả các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.

- Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đìh tiết kiệm, hiệu quả.

1,2

Bài 1: Nhà ở đối với con người

2

- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở.

- Nêu được một số kiểu nhà ở đặc trưng của Việt Nam

- Kể được tên một số loại vật liệu xây dựng nhà.

- Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.

3,4

Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình

2

- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả.

5

Bài 3: Ngôi nhà thông minh

1

- Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

- Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

6

Dự án 1: Ngôi nhà của em

1

Xây dựng ý tưởng thiết kế và lắp ráp được một mô hình nhà ở từ các vật liệu có sẵn.

7

Ôn tập chương 1

1

Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về nhà ở.

8

Kiểm tra giữa học kì 1

1

CHƯƠNG 2: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

9

- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người.

- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.

- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.

- Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.

- Hình thành thói quan ăn, uống khoa học; chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.

9,10,11

Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng

3

- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người.

- Hình thành thói quan ăn, uống khoa học.

- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.

12,13,

14

Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

3

- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.

- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.

- Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.

- Chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

15

Dự án 2: Món ăn cho bữa cơm gia đình

1

Xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí cho gia đình và chế biến một số món ăn theo phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt.

16

Ôn tập cuối học kì 1

1

Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về thực phẩm.

17

Kiểm tra cuối học kì 1

1

CHƯƠNG 3: TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG

9

- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống; các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

- Sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.

18

Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc

1

Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.

HỌC KÌ 2

19,20,

21

Bài 7: Trang phục

3

- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống;

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc;

- Sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.

22,23

Bài 8: Thời trang

2

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang;

- Nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân;

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

24

Dự án 3: Em làm nhà thiết kế thời trang

1

Xây dựng được ý tưởng thiết kế bộ đồng phục cho học sinh trung học cơ sở (gồm đồng phục cho nam và đồng phục cho nữ.

25

Ôn tập chương 3

1

Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về trang phục và thời trang.

26

Kiểm tra giữa học kì 2

1

CHƯƠNG 4: ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

9

- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình (ví dụ: nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hòa, …)

- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

27,28

29,30

Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình

4

- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính của một số đồ dùng điện;

- Vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình;

- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn;

- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

31,32

Bài 10: An toàn điện

2

Sử dụng điện an toàn

33

Dự án 4: Tiết kiệm trong sử dụng điện

1

- Đề xuất được các đồ dùng điện thế hệ mới có cùng chức năng nhưng tiêu thụ điện ít hơn để thay thế cho đồ dùng điện mà gia đình em đang sử dụng.

34

Ôn tập cuối học kì 2

1

Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về đồ dùng điện trong gia đình.

35

Kiểm tra cuối học kì 2

1

Phân phối chương trình Mĩ thuật lớp 6 Chân trời sáng tạo

Tuần

Tên bài học

Số tiết

Mục tiêu bài học

HỌC KÌ I

CHỦ ĐỀ: BIỂU CẢM CỦA SẮC MÀU

1 - 2

Bài 1.

Tranh vẽ theo
giai điệu âm nhạc

2

- Chỉ ra được sự biểu cảm của nét, chấm, màu trong tranh.
- Tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu của âm nhạc.
- Cảm nhận được sự tương tác của âm nhạc với hội hoạ.

3 - 4

Bài 2:

Tranh tĩnh vật màu

2

- Nêu được biểu cảm của hoà sắc trong tranh tĩnh vật.

- Vẽ được bức tranh tĩnh vật màu có ba vật mẫu trở lên.

- Phân tích được nét đẹp về bố cục, tỉ lệ, màu sắc trong tranh. Cảm nhận được vẻ đẹp của hoa trái trong đời sống và trong tác phẩm mĩ thuật.

5 - 6

Bài 3:

Tranh in
hoa, lá

2

- Chỉ ra được một số kĩ thuật in từ các vật liệu khác nhau.

- Tạo được bức tranh in hoa lá.

- Nhận biết được biểu cảm và nét đẹp tạo hình của hoa lá trong sản phẩm in.

7 - 8

Bài 4:

Bưu thiếp
chúc mừng

2

- Chỉ ra được cách kết hợp chữ và hình có sẵn tạo sản phẩm bưu thiếp.

- Tạo được bưu thiếp chúc mừng với hình có sẵn.

- Phân tích được vai trò của chữ, hình, màu trong bưu thiếp chúc mừng và sản phẩm mĩ thuật.

CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT TIỀN SỬ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

9 - 10

Bài 1:

Những hình vẽ trong hang động

2

- Nêu được cách mô phỏng hình vẽ theo mẫu.
- Mô phỏng được hình vẽ của người tiền sử theo cảm nhận.
- Cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của mĩ thuật thời tiền sử.

11 - 12

Bài 2:

Thời trang với
hình vẽ thời tiền sử

2

- Quan sát và chỉ ra được cách sử dụng nguyên lí đối xứng, cân bằng của hình, màu trong sản phẩm thời trang.
- Tạo được sản phẩm thời trang có hình vẽ thời tiền sử.
- Nhận biết được nguyên lí cân bằng và tỉ lệ hài hoà của hình, màu trên sản phẩm thời trang. Phát huy giá trị mĩ thuật của thời tiền sử trong cuộc sống.

13 - 14

Bài 3:

Túi giấy
đựng quà tặng

2

- Chỉ ra được cách thiết kế tạo dáng và trang trí một chiếc túi đựng quà đơn giản.
- Thiết kế được chiếc túi đựng quà bằng giấy bìa có trang trí hoạ tiết thời tiền sử.
- Phân tích được vai trò, chức năng của thiết kế mẫu sản phẩm công nghiệp.
- Nhận biết được quy trình thiết kế tạo dáng và trang trí một sản phẩm phục vụ đời sống.

CHỦ ĐỀ: LỄ HỘI QUÊ HƯƠNG

15 - 16

Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép

2

- Chỉ ra được kĩ thuật kết hợp dây thép và giấy để tạo hình nhân vật 3D.
- Tạo được hình dáng của nhân vật 3D bằng dây thép và giấy.
- Bước đầu nhận biết được tỉ lệ, sự cân đối của hình khối trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

17 - 18

Bài 2: Trang phục trong lễ hội

2

- Chỉ ra được cách lựa chọn vật liệu và thiết kế trang phục cho nhân vật 3D.
- Thiết kế được trang phục thể hiện đặc điểm của nhân vật theo ý tưởng.
- Phân tích được sự hài hoà, cân đối của hình khối, màu sắc trên trang phục của nhân vật và nhận biết được nét đặc trưng văn hóa truyền thống trong các lễ hội.

HỌC KÌ II

19 - 20

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội

2

- Chỉ ra được cách sắp đặt nhân vật, hình khối tạo nhịp điệu, không gian trong sản phẩm mĩ thuật.
- Tạo được mô hình hoạt cảnh ngày hội.
- Phân tích được hình khối, không gian, nhịp điệu và sự hài hoà trong sản phẩm mĩ thuật.

21 - 22

Bài 4: Hội xuân quê hương

2

- Chỉ ra được cách bố cục hình, màu tạo không gian, nhịp điệu trong tranh.
- Vẽ được bức tranh theo đề tài lễ hội quê hương.
- Phân tích được nhịp điệu của nét, hình, màu và không gian trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.
- Nhận biết được cách diễn tả không gian trong tranh dân gian.

CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT CỔ ĐẠI THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

23 - 24

Bài 1:

Ai Cập cổ đại
trong mắt em

- Chỉ ra được nét đặc trưng của nghệ thuật cổ đại và cách vẽ tranh qua ảnh.
- Vẽ được bức tranh có hình ảnh nghệ thuật cổ đại.
- Phân tích được nét độc đáo, giá trị của nghệ thuật cổ đại thế giới và nhận biết được một số hình ảnh tiêu biểu của thời kì này.

25 - 26

Bài 2:

Họa tiết trống đồng

2

- Chỉ ra được cách tạo hình bằng kĩ thuật in.

- Mô phỏng được họa tiết trống đồng bằng in.

- Phân tích được vẻ đẹp của họa tiết trống đồng qua hình in. Có ý thức trân trọng, giữ gìn, phát triển di sản nghệ thuật dân tộc.

27 - 28

Bài 3:

Thảm trang trí với hoạ tiết trống đồng

2

- Chỉ ra được cách vận dụng nguyên lí lặp lại, cân bằng và nhịp điệu trong trang trí thảm hình vuông.
- Trang trí được thảm hình vuông với hoạ tiết trống đồng.
- Phân tích được nhịp điệu và sự cân bằng trong bài vẽ. Có ý thức giữ gìn nét đẹp di sản nghệ thuật của dân tộc.

CHỦ ĐỀ: VẬT LIỆU HỮU ÍCH

29 - 30

Bài 1:

Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng

2

- Nêu được một số cách thức tạo hình và trang trí sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng.
- Tạo hình và trang trí được sản phẩm ứng dụng từ vật liệu đã qua sử dụng.
- Nhận ra được ý nghĩa của việc tận dụng vật liệu đã qua sử dụng trong học tập và trong cuộc sống.
- Khuyến cáo: Chỉ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn, vệ sinh cho học sinh

31 - 32

Bài 2:

Mô hình ngôi nhà 3D

2

- Nêu được cách kết hợp các vật liệu, hình, khối để tạo mô hình ngôi nhà.
- Tạo được mô hình ngôi nhà 3D từ các vật liệu đã qua sử dụng.
- Phân tích được tỉ lệ, sự hài hoà về hình khối, màu sắc, vật liệu của mô hình ngôi nhà. Nhận biết được giá trị của đồ vật đã qua sử dụng; có ý thức bảo vệ môi trường.

33 - 34

Bài 3:

Khu nhà tương lai

2

- Chỉ ra được sự kết hợp hài hoà của các hình khối, đường nét, màu sắc để tạo mô hình khu nhà.
- Tạo được mô hình khu nhà với cảnh vật mong muốn.
- Phân tích được nhịp điệu, sự hài hoà của hình khối, đường nét, màu sắc, không gian trong mô hình khu nhà. Có ý thức giữ gìn vệ sinh và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

35

Bài tổng kết:
Các hình thức
mĩ thuật

1

- Chỉ ra được những bài học thuộc các thể loại: hội hoạ, đồ hoạ và điêu khắc.
- Làm được sơ đồ (hoặc bảng thống kê) các bài học thuộc các nhóm: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, Tích hợp lí luận và lịch sử mĩ thuật.
- Tự đánh giá được quá trình và kết quả học tập môn Mĩ thuật của bản thân.

Phân phối chương trình môn Lịch sử 6 sách Chân trời sáng tạo

Tên chương/chủ đề/bài(1)Số tiết(2)
CHƯƠNG 1TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?
4
BÀI 1. LỊCH SỬ LÀ GÌ?3
BÀI 2. THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ1
CHƯƠNG 2 THỜI KÌ NGUYÊN THUỶ6
BÀI 3. NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI2
BÀI 4. XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ2
BÀI 5. SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ SANG XÃ HỘICÓ GIAI CẤP2
CHƯƠNG 3 XÃ HỘI CỔ ĐẠI12
BÀI 6. AI CẬP CỔ ĐẠI2
BÀI 7. LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI1
BÀI 8. ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI2
BÀI 9. TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
3
BÀI 10. HI LẠP CỔ ĐẠI2
BAI 11. LA MÃ CỔ ĐẠI2
CHƯƠNG 4 ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X
4
BÀI 12. CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X2
BÀI 13. GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HOÁ Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X2
CHƯƠNG 5VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
21
Bài 14. NHÀ NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC3
Bài 15. ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC2
Bài 12. CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA VIỆT NAM THỜI KÌ BẮC THUỘC2
Bài 17. ĐẤU TRANH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC THỜI BẮC THUỘC2
Bài 18. CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X4
Bài 19. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X2
Bài 20. VƯƠNG QUỐC CỔ CHAMPA3 (2)
Bài 21. VƯƠNG QUỐC CỔ PHÙ NAM2 (3)
Đánh giá định kì5
Tổng cộng51 tiết
Chia sẻ bởi: 👨 Minh Ánh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.090
  • Lượt xem: 3.194
  • Dung lượng: 48,3 KB