Kế hoạch tổ chức Ngày gia đình Việt Nam 28/6 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 28/6

Kế hoạch tổ chức Ngày gia đình Việt Nam 28/6 cần được chuẩn bị chú đáo để có được một buổi lễ thật đầy đủ, ấm áp và ý nghĩa. Ngày 28/6 đã trở nên rất quen thuộc với các gia đình, một ngày sum vầy, đầm ấm và đoàn tụ.

Bên cạnh các dịp lễ, Tết thì hiện nay đã có thêm rất nhiều ngày lễ, đây là những dịp hiếm hoi để cả gia đình có thể ở bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm hay tham gia các hoạt động để gắn kết. Để sẵn sàng đón Ngày gia đình Việt Nam 28/6 chúng ta cần sẵn sàng chuẩn bị các hoạt độn diễn ra hãy chuẩn bị một kế hoạch Ngày gia đình Việt Nam 28/6 cụ thể và chi tiết nhất.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, bài phát biểu, lời chúc, bộ thiệp chúc mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình; khẳng định vai trò to lớn của gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người về đạo đức, lối sống lành mạnh và kỹ năng ứng xử trong gia đình; tiếp tục nêu cao và khẳng định tầm quan trọng của “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2023 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

1. Truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình:

- Chủ đề: “Gia đình: nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.

- Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp.

- Thông điệp truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam:

 • Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
 • Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.
 • Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
 • Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
 • Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh.
 • Hạnh phúc Gia đình là Yêu thương và Chia sẻ.

- Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2023.

- Hoạt động trọng tâm được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh và trong mỗi gia đình với Chủ đề:“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào khung giờ từ 17h-19h, ngày 28/6/2023.

2. Các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam:

a) Thi Trò chơi vận động thể thao:

- Kéo co: Mỗi đơn vị thành lập 01 đội 10 người (05 nam, 05 nữ) cùng nhau dùng sức kéo đội đối phương về phía mình bằng sợi dây thừng. Tổng cộng: 17 đội.

- Nhảy bao bố đôi (nam-nữ): Mỗi đơn vị cử 02 người (01 nam, 01 nữ) nhảy chung 01 bao bố đôi. Tổng cộng: 17 đội.

- Chèo thuyền trên cát: Mỗi đơn vị thành lập 01 đội gồm 10 người (05 nam, 05 nữ) ngồi xuống cát, người sau gác chân lên đùi người trước, các thành viên chỉ được dùng tay (chèo) để di chuyển về đích. Tổng cộng: 17 đội.

b) Thi Ẩm thực: Chủ đề: “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương”.

- Mỗi Đoàn thuộc các huyện, thành phố, thi nấu 02 bàn tiệc, mỗi bàn gồm 03 món chính và 01 món tráng miệng đảm bảo 10 người ăn, các món thể hiện nét văn hoá ẩm thực đặc trưng của từng địa phương.

- Mời Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Người cao tuổi, Hội Luật gia tham gia thi nấu 01 bàn tiệc/đơn vị, mỗi bàn gồm 03 món chính và 01 món tráng miệng đảm bảo 10 người ăn.

- Mỗi đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia thi nấu 01 bàn tiệc, mỗi bàn gồm 03 món chính và 01 món tráng miệng đảm bảo 10 người ăn.

- Tổng cộng 20 đội tham gia, nấu 27 bàn tiệc.

Trong đó:

 • 7 đội của huyện và thành phố: Nấu 14 bàn tiệc.
 • 10 đội của ngành VHTTDL: Nấu 10 bàn tiệc.
 • Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh: Nấu 03 bàn tiệc.

3. Tuyên dương hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, Mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 02 gia đình văn hóa tiêu biểu (trong đó yêu cầu hộ gia đình phải là gia đình 03 thế hệ, thực sự tiêu biểu, gương mẫu: ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo) và 01 mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác về phòng, chống bạo lực gia đình và 01 mô hình “5 không 3 sạch”

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA.

1. Mỗi huyện, thành phố thành lập 01 đội với 15 thành viên (Gồm: Hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, thành viên Mô hình gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ PCBLGĐ đại diện cho địa phương). Tổng cộng 07 đội.

2. Các đơn vị trong ngành VHTTDL, mỗi đơn vị thành lập 01 đội với 10 thành viên/đội. Tổng cộng 10 đội (Trong đó: Sở VHTTDL thành lập 01 đội; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu Bóng và Trung tâm TTXTDL thành lập 01 đội; các đơn vị trực thuộc còn lại mỗi đơn vị thành lập 01 đội).

3. Mời Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Luật gia tỉnh cùng gia tham gia các hoạt động. Tổng cộng 03 đội (Chỉ mời tham gia phần thi ẩm thực).

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

1. Thi Trò chơi vận động: 01 buổi sáng ngày 28/6/2023, tại........

2. Thi Ẩm thực: “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương”: 01 buổi chiều ngày 28/6/2023, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

3. Tuyên dương hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, Mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình: Buổi chiều ngày 28/6/2023, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Luật gia tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản cụ thể, chi tiết để tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2023.

2. Các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2023; thành lập Đoàn, tập luyện và tham gia các hoạt động tại tỉnh đạt kết quả cao.

3. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở thành lập đoàn tham gia các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2023; căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện trách nhiệm được phân công tại kế hoạch chi tiết.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức các hoạt động, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2023.

2. Các huyện, thành phố cân đối nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động phù hợp tại địa phương, tập luyện và tham gia các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 488
 • Lượt xem: 5.828
 • Dung lượng: 136,1 KB
Sắp xếp theo