Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2024 - 2025 THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2024 - 2025 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa, giúp các em tham khảo, dễ dàng so sánh với kết quả bài thi vào lớp 10 của mình thuận tiện hơn.

Sáng ngày 23/5, các thí sinh thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa làm bài thi môn Tiếng Anh chung năm học 2024 - 2025, với thời gian làm bài là 60 phút. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi môn Ngữ văn, Toán. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh chung Chuyên Lam Sơn 2024 - 2025

1. C

2. B

3. A

4. A

5. A

6. watches

7. didn't give

8. to receive

9. was being carried

10. delivering

11. Success

12. Obviously

13. fascinating

14. apply

15. sensibly

16. C

17. B

18. A

19. B

20. A

21. D

22. D

23. A

24. C

25. C

26. for

27. clearly

28. it

29. reduce

30. fun

31. A

32. D

33. B

34. C

35. C

36. D

37. A

38. C

39. C

40.

40. C

41. The little girl said that her aunt would see her off at the airport.

42. Jack is the most intelligent student in my class.

43. It is such a gripping book that I can't put it down.

44. Should you be late again, you will be sacked.

45. However poor he was, he managed to send all his children to school.

46. It took the boy thirty minutes to finish his assignment.

47. Many music lovers enjoyed the show "My soul", which was performed by My Tam.

48. The new staff isn't on good terms with his colleagues.

49. She doesn't deserve to be treated like that.

50. The crops was reported to have been damaged seriously by the prolonged heatwave.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 675
  • Lượt xem: 7.105
  • Dung lượng: 418,1 KB
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan