Chuyên đề cô lập đường thẳng trong biện luận đồ thị hàm số có chứa tham số Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Chuyên đề cô lập đường thẳng trong biện luận đồ thị hàm số có chứa tham số là tài liệu hữu ích mà hôm nay Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 tham khảo.

Tài liệu bao gồm 20 trang, hướng dẫn phương pháp cô lập đường thẳng trong biện luận đồ thị hàm số có chứa tham số giúp các bạn học sinh lớp 12 học tốt chương 1 giải tích 12 và có thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Chuyên đề cô lập đường thẳng trong biện luận đồ thị hàm số có chứa tham số

Group: HỎI ĐÁP TOÁN HỌC Page: Toán dành cho nhóm 9+ và giáo viên
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
https://www.facebook.com/groups/traloinhanhmontoan/
CHUYÊN ĐỀ
CÔ LẬP ĐƯỜNG THNG
TRONG BIN LUN ĐỒ TH HÀM S CÓ CHA THAM S
A. Cơ sở lý thuyết chung
I. Các phép biến đổi đ th hàm s
1. Phép tnh tiến theo véc tơ
( )
u = a;b
Bài toán: Cho đồ th
( )
C
ca hàm s
()y f x=
tìm đồ th
( )
'
C
ca hàm s
()y F x=
thu được khi
tnh tiến
( )
C
theo véc tơ
( )
;u a b=
.
Cách v:
- Mỗi điểm
( )
00
;A x y
thuộc đồ th
( )
y f x=
cho ta một điểm
00
'( ' ; ' )A x y
thuộc đồ th
.
Khi đó:
0 0 0 0
0 0 0 0
''
'
'
x x a x x a
AA u
y y b y y b
= =

=

= =

- Đim
( )
( )
00
' ' ; ' 'A x y C
nên
00
' ( ' )y F x=
- Đim
( )
( )
00
;A x y C
nên
( ) ( )
0 0 0 0
''y f x y b f x a= =
Do đó:
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
0 0 0 0
0 0 0 0
00
' ' ' '
' ' ' '
''
y F x y F x
y b f x a F x b f x a
y f x a b

==


= =


= +
Vy sau phép tnh tiến ta thu được đồ th
( )
'
C
( )
y f x a b= +
Bài toán nghch: V đồ th hàm s
()y f x m n= + +
t đồ th
()y f x=
Cách v: Đồng nht
( ) ( )
( )
y F x f x a b
y f x m n
= = +
= + +
ta có:
( )
;
am
u m n
bn
=−
=
=
Ghi nh:
Group: HỎI ĐÁP TOÁN HỌC Page: Toán dành cho nhóm 9+ và giáo viên
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
https://www.facebook.com/groups/traloinhanhmontoan/
Áp dng:
Ví d 1: Cho hàm s
2
( ) 1y f x x= =
, v đồ th các hàm s
a)
( ) 3y f x=+
b)
( 2)y f x=−
c)
( 2) 3y f x= +
Gii:
2
( ) 1y f x x= =
a)
( ) 3 ( ; ) (0;3)y f x u m n= + = − =
ta dch
chuyển lên trên 3 đơn vị
b)
( 2) ( ; ) (2;0)y f x u m n= = =
ta dch
chuyn sang phi 2 đơn vị
c)
( 2) 3 ( ; ) (2;3)y f x u m n= + = − =
ta dch
chuyn sang phi 2 đơn v và lên trên 3 đơn vị
Để thu được
( )
( )
'
:C y f x m n= + +
t
( ) ( )
:C y f x=
ta dch chuyn đồ
th
( )
C
sang trái
m
đơn vị và lên trên
n
đơn vị.
Group: HỎI ĐÁP TOÁN HỌC Page: Toán dành cho nhóm 9+ và giáo viên
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
https://www.facebook.com/groups/traloinhanhmontoan/
2. Phép đối xng qua trc
Ox
Bài toán: Cho đồ th
( )
C
ca hàm s
()y f x=
, v đồ th
( )
'
C
ca hàm s
()y f x=
.
Cách v: Ti nhng điểm
( )
00
;A x y
trên
( )
C
qua phép đối xng qua trc
Ox
cho
đim
( )
00
';A x y
thuộc độ th
( )
'
C
. Ta luôn có:
0 0 0
0 0 0
' , 0
' , 0
y y y
y y y
=
=
Do đó ta có đồ th
( )
'
C
bao gm phần đồ th
( )
C
có tung độ không âm và tp hp những điểm đối
xng vi
( )
C
khi
( )
C
có tung độ âm.
Ghi nh:
Áp dng
Ví d 2: Cho hàm s
2
( ) 1y f x x= =
, v đồ th các hàm s
a)
()y f x=
b)
( 2)y f x=−
c)
( ) 3y f x=−
d)
( 2) 3y f x=
e)
4( 2) 3y f x= +
Gii:
a) V đồ th hàm s
()y f x=
ri lấy đối
xng phần bên dưới trc
Ox
Để thu được đồ th
( )
'
C
ca hàm s
()y f x=
t đồ th
( )
C
ca hàm s
()y f x=
, ta gi nguyên phần đồ th
( )
C
na trên trc
Ox
và lấy đối xng
với đồ th
( )
C
nửa dưới trc
Ox
.
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 62
  • Dung lượng: 938,2 KB