Cách thiết lập và theo dõi mục tiêu trong ClickUp

Công cụ Goals trong ClickUp giúp bạn lên kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ và tạo mục tiêu có thể theo dõi. Dưới đây là cách dùng thiết lập và quản lý mục tiêu trong ClickUp.

ClickUp

Khi nhắc tới thiết lập mục tiêu cho công việc, bạn chắc chắn cần phải lên kế hoạch cụ thể. Để đơn giản hóa quá trình này, đừng ngại thử công cụ Goals của ClickUp. Nó sẽ giúp bạn vạch ra lộ trình và quản lý công việc liên quan dễ dàng. Thêm vào đó, bạn không cần phải nhờ tới phần mềm khác nếu đã dùng nó để quản lý dự án.

Cách thiết lập mục tiêu trong ClickUp

Tới tab Goals trong sidebar và click New Goal ở góc bên phải phía trên cùng của màn hình. Từ đó, ClickUp sẽ hướng dẫn bạn hoàn thành các bước:

  1. Đặt tên cho mục tiêu.
  2. Phân nhiệm vụ.
  3. Xác định ai có quyền truy cập.
  4. Đặt thời hạn.
  5. Mô tả chi tiết.

ClickUp giúp bạn lên mục tiêu chi tiết

Mô tả sẽ hiện ở trên đầu của trang mục tiêu, vì thế, hãy viết nó thật ngắn gọn, xúc tích và truyền động lực. Nó gần như là một lời giới thiệu ngắn gọn mục đích của mục tiêu. Khi thoát cửa sổ này, một thẻ mục tiêu sẽ hiện ra. Click vào nó để đặt một số mục tiêu.

Mục tiêu cần đạt trong ClickUp là gì?

Đó là những tiêu chí bạn cần đạt được. Bạn có thể chia dự án thành nhiều nhiệm vụ, chia mục tiêu thành các kết quả cần đạt. Mỗi mục tiêu đều có thể đo được. ClickUp cho bạn 4 cách để làm việc này trong Target Type:

  • Number - Con số cụ thể.
  • True or false - Hoàn thành hoặc không.
  • Currency - Doanh thu kiếm được.
  • Tasks - Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Cách cập nhật tiến trình hoàn thành mục tiêu trong ClickUp

Bạn có thể cập nhật tiến trình mục tiêu trong ClickUp bằng cách chọn chúng trong menu tương ứng. Tùy thuộc vào Target Type, một popup sẽ hiện ra nhắc bạn nhập số hoặc đánh dấu mục tiêu đã hoàn thành.

Cập nhật tiến trình mục tiêu trong ClickUp

Nếu mục tiêu của bạn dùng các nhiệm vụ để đo tiến trình, ClickUp tự động cập nhật tiến độ khi bạn đánh dấu những công việc đã hoàn thành. Khi update mục tiêu, “bánh xe” tiến trình cho mục tiêu chính sẽ được lấp đầy. Khi lấp đầy nó hoàn toàn, bạn có thể ăn mừng thành tựu đạt được.

Nhờ công cụ Goals của ClickUp, bạn có thể bắt đầu theo dõi mục tiêu trong vài phút. Phần mềm này thực sự giúp bạn làm rất nhiều việc, nhất là với những ai đang làm quản lý. Như bạn thấy cách thiết lập và theo dõi mục tiêu trong ClickUp không quá khó. Chỉ cần làm theo hướng dẫn kể trên, bạn sẽ thấy sử dụng ClickUp đơn giản hơn.

Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

  • 99 lượt xem
👨 Vy Vy Cập nhật: 31/08/2022
Xem thêm: ClickUp
Sắp xếp theo