Bảo mật hệ thống là những thủ thuật, mẹo vặt để bảo đảm an toàn cho hệ thống, bảo vệ máy tính, các cách cấu hình chương trình diệt virus, phần mềm Internet Security, các phần mềm chặn malware, adware, ransomware...