Viết thư nói với Mark về lễ hội bằng tiếng Anh Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival

Viết thư nói với Mark về lễ hội bằng tiếng Anh gồm 3 mẫu SIÊU HAY, kèm dịch, giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, rèn luyện thật tốt kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh để biết cách viết thư điện tử về lễ hội bằng tiếng Anh.

Viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội

Viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội là chủ đề rất hay, giúp các em học sinh tổng hợp nhiều từ vựng, ngữ pháp Tiếng Anh, để nhanh chóng trả lời trả lời câu hỏi 5 Skills 2 Unit 9: Festivals around the world - SGK Global Success 7 Tập 2 trang 99.

Đề bài: Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội. Sử dụng các ghi chú bài 4.)

Viết thư cho Mark kể về lễ hội bằng tiếng Anh

Dear Mark,

How are you? I'm going to tell you about Tet holiday in Vietnam, my favourite festival. We often celebrate it once every year on some days from the end of the twelfth lunar month to celebrate an upcoming year. Chung Cake is the traditional food associated with Tet holiday. I wholeheartedly like the festival due to the fact that at Tet, my family has a chance to reunite and I am given lucky money in red envelopes.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Dịch:

Mark thân mến,

Bạn khỏe không? Mình sẽ kể cho bạn nghe về ngày Tết của mình ở Việt Nam, cũng là lễ hội yêu thích của mình. Chúng mình thường tổ chức lễ hội này mỗi năm một lần vào một số ngày từ cuối tháng mười hai âm lịch để ăn mừng một năm sắp tới. Bánh Chưng là món ăn truyền thống gắn liền với ngày Tết. Mình rất thích lễ hội này vì Tết đến gia đình có dịp đoàn tụ, và mình được nhận lì xì trong phong bao đỏ.

Mình hy vọng một ngày nào đó bạn có thể tham gia lễ hội này với chúng mình.

Thân ái,

Viết email để nói với Mark về lễ hội bằng tiếng Anh

Dear Mark,

How are you? I’m going to tell you about Mid Autumn Festival. It takes place in the middle of the eighth lunar month. My family and I often eat moon cakes, autumn fruits and watch lion dances. I like the festival very much because it was funny and meaningful.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Linh

Dịch:

Mark yêu mến,

Bạn khỏe không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe về Tết Trung thu. Diễn ra vào trung tuần tháng 8 âm lịch. Tôi và gia đình thường ăn bánh trung thu, hoa quả mùa thu và xem múa lân. Tôi rất thích lễ hội vì nó rất vui và ý nghĩa.

Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn có thể tham gia lễ hội với chúng tôi.

Vui vẻ,

Linh

Write an email of about 70 words to tell Mark about the festival

Dear Mark,

How are you? I’m going to tell you about Mid Autumn Festival. It falls on the 15th day of the eighth lunar month. During the Mid-Autumn, my family and I often eat moon cakes, pomelos and watch lion dances. Furthermore, I also take part in one of the most interesting activities, which is the lantern parade in mid-autumn night. I like the festival very much because it was funny and meaningful.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Linh

Dịch:

Mark thân mến,

Bạn có khỏe không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe về Tết Trung thu. Nó rơi vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Vào dịp Trung thu, tôi và gia đình thường ăn bánh trung thu, bưởi và xem múa lân. Hơn nữa, tôi cũng tham gia vào một trong những hoạt động thú vị nhất, đó là cuộc rước đèn lồng trong đêm trung thu. Tôi thích lễ hội rất nhiều vì nó rất vui và ý nghĩa.

Mình hy vọng một ngày nào đó bạn có thể tham gia lễ hội này với chúng mình.

Thân ái,

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 45
  • Lượt xem: 13.876
  • Dung lượng: 103,4 KB
Sắp xếp theo