Cách viết hoặc print một file trong Python

Nếu mới học Python, bạn cần biết cách ghi file. Dưới đây là hướng dẫn cách viết hay print một tập tin trong Python.

Lập trình trong Python

Mở một file để viết code trong Python

Thật may, cú pháp ghi file đơn giản, dễ đọc và dễ hiểu với người mới lập trình trên Python.

Tạo và viết nội dung vào một file mới trong Python

Để tạo một file mới trong Python và mở nó để chỉnh sửa, hãy dùng hàm open() có sẵn và điền tên file trước tham số x.

f = open("testfile.txt", "x")

Khi dùng tham số x, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi nếu tên file bạn điền đã tồn tại. Nếu thành công, giờ bạn có thể ghi vào tệp bằng phương thức write().

f.write("Hello, world!")

Mỗi dòng text bạn viết "write()" sẽ kết thúc bằng một ký tự báo cuối dòng. Vì thế, mỗi chuỗi bổ sung sẽ được viết sang một dòng mới.

Tốt nhất hãy luôn nhớ đóng file bạn mở bằng hàm close(). Nếu không, file đó có thể không được lưu vào ổ đĩa.

f.close()

Bạn cũng có thể tạo và viết một file ít dòng hơn trong Python bằng cách dùng từ khóa with.

with open("testfile.txt", "x") as f:
f.write("Hello, world!")

Phương pháp này được khuyến khích bởi “with” sẽ tự động đóng file sau khi hoàn tất, vì thế, bạn không còn cần phải ghi nhớ việc này nữa.

Sau khi viết file, bạn có thể đọc nó bằng cách mở tập tin với tham số r và gọi hàm read().

Viết dữ liệu vào một file hiện có trong Python

Nếu file muốn ghi dữ liệu đã tồn tại và muốn thêm các dòng code, bạn cần mở nó bằng tham số as để thêm dữ liệu.

with open("testfile.txt", "a") as f:
f.write("I'm an additional line.")

Bất cứ thứ gì bạn viết sau khi mở với tham số a sẽ được thêm vào một dòng mới.

Code này cũng giả sử file của bạn ở trong cùng thư mục với tập lệnh Python đang hoạt động. Nếu nó ở trong một danh mục khác, bạn sẽ cần chọn đường dẫn của nó.

Ghi một file hiện có trong Python

Nếu muốn ghi đè lên file hiện tại thay vì bổ sung thêm, bạn có thể làm việc này bằng cách mở file với tham số w.

with open("testfile.txt", "w") as f:
f.write("Hello, world!")

Bất cứ dữ liệu nào được viết trong file testfile.txt, kết quả bạn cũng sẽ thấy có Hello, world! khi đọc nó.

Khắc phục sự cố khi viết file trong Python

Nếu text bạn đang ghi vào file bị lỗi, đảm bảo luôn mở nó bằng mã hóa chính xác.

with open("testfile.txt", "w", encoding="utf8") as f:

Phần lớn file text đều dùng mã hóa UTF-8, nhưng một số khác lại dùng ISO-8859 (iso-8859-1), UTF-16 (utf16) hoặc Windows-1252 (cp1252).

Hiện bảng công cụ Python giờ đã bao gồm tính năng print một file bằng tập lệnh khá dễ dùng với tất cả mọi người.

  • 363 lượt xem
👨 Vy Vy Cập nhật: 17/02/2021
Xem thêm: Python
Sắp xếp theo