Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng Đại học, Cao đẳng mới nhất

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 là mẫu phiếu được ban hành kèm theo Công văn 899/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. Theo đó, căn cứ vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả các ngành, học sinh đáp ứng đủ điều kiện, chỉ tiêu đều có thể làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng đến các trường. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu, mời các bạn cùng tham khảo.

Phụ lục 3

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018

(Kèm theo công văn số: 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201..

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại

các điểm a, b, c, d, đ, e, khoản 2 Điều 7của Quy chế tuyển sinh)

Ảnh 4*6

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

....................................................................Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0) .............

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh .................................................................

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) ...................................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) ............................................................

5.Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ..................................... Email: ..................

6.Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ...................................................................................

7.Năm tốt nghiệp THPT ..........................................................................................

8. Năm đoạt giải: ....................................................................................................

9. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương

Môn đoạt giải ..................................... Loại giải, loại huy chương ..............................

10. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2018 môn:...................................

Số TT Mã trường(chữ in hoa) Mã ngành/Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành
1
2
3
4
5

11. Địa chỉ báo tin: .........................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 201

Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 201

Chữ ký của thí sinh

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 477
  • Lượt xem: 1.051
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 241,1 KB