Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2021 Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế

Giới thiệu Tải về
  • 16 Đánh giá

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo quy định hiện hành được thực hiện theo Thông tư 105/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 03/12/2020.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khá đơn giản, chúng ta chỉ cần nhập vài thông tin cá nhân như họ tên, mã số thuế hay địa điểm khai nộp thuế. Vậy dưới đây là mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2021 và hướng dẫn mới nhất dành cho tất cả mọi người muốn đăng ký mã số thuế TNCN.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho cá nhân không kinh doanh)

1. Họ và tên người đăng ký thuế: …………… ……………………………………….

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2a. Tên......................................................... ...........................................................

2b. Mã số thuế: ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢ ▢▢▢

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số  ...........................Ngày:............................................

3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: ………… ………………………………………

4. Giới tính: Nam ▢ Nữ ▢

5. Quốc tịch: ……………………………………… …………………………..………….

6. Giấy tờ của cá nhân:

6a. Số chứng minh nhân dân ……….. Ngày cấp…………. Nơi cấp ……………………

6b. Số căn cước công dân ….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ………………….…

6c. Số hộ chiếu ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ………………….……

7. Địa chỉ nơi thường trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………… ………………………………….

7b. Xã, phường: ………………………………………… ……………………………….

7c. Quận, huyện: ………………………………………… ………..……………………..

7d. Tỉnh, thành phố: …………………………………… ………………….……………..

7đ. Quốc gia: …………………………………………… ……………………………….

8. Địa chỉ hiện tại:

8a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ………………… ……………………………………

8b. Xã, phường: ……………………………………… ……………………………….…

8c. Quận, huyện: ……………………………………… …………………………………

8d. Tỉnh, thành phố: …………………………………… ………………………………..

9. Điện thoại liên hệ: ………………………………..Email: …………………………..

10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: …………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………

Chứng chỉ hành nghề số:………

…, ngày…tháng….năm…..

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

Ký và ghi rõ họ tên

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

4. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

5. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

6. Giấy tờ của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin giấy tờ của cá nhân đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư này.

7. Địa chỉ nơi thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

8. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú).

9. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

11. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai vào thông tin này.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 71.892
  • Lượt xem: 85.469
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 22 KB