Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình Ban hành theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT

Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình được lập ra để theo dõi tiến độ học tập thực hiện chương trình của học sinh Tiểu học khi có nhu cầu chuyển trường.

Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO......

TRƯỜNG...................

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Họ và tên học sinh:...............................................................

Lớp:.....................................................................................

Nội dung giáo dục Tiến độ thực hiện chương trình
  Chương/Chủ đề/Bài1 Tiết học số2
Môn học bắt buộc
Tiếng Việt    
Toán    
Ngoại ngữ 1 : tiếng...3    
Đạo đức    
Tự nhiên và Xã hội4    
Lịch sử và Địa lý5    
Khoa học6    
Tin học và công nghệ7    
Giáo dục thể chất    
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)    
Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm    
Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số: tiếng..8    
Ngoại ngữ 1: tiếng 9    

 

Xác nhận của nhà trường

(ký tên, đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm

(ký và ghi đầy đủ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

2 Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

3 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1 và lớp 2.

4 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5;

5, 6, 7 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3;

8' 9 Không phải ghi nếu không học

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 19
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 123,3 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo