Tập làm văn lớp 5: Luyện tập thuyết trình, tranh luận Giải bài tập trang 91 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 - Tuần 9

Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 91 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, biết cách mở rộng thêm lí lẽ, dẫn chứng để lời tranh luận thêm thuyết phục người nghe.

Đồng thời, thầy cô cũng có thể tham khảo để soạn giáo án Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để nắm được các bước làm bai văn tả cảnh, chuẩn bị thật tốt cho tiết Tập làm văn lớp 5 - Tuần 9.

Hướng dẫn giải Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 91

Câu 1

Đọc lại bài Cái gì quý nhất?, sau đó nêu nhận xét:

a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì?

b) Ý kiến của mỗi bạn như thế nào? Lí lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến đó ra sao?

c) Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận điều gì? Thầy giáo đã lập luận như thế nào? Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào?

Trả lời:

a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề: Cái gì quý nhất trên đời?

b) Ý kiến và lí lẽ của mỗi bạn như sau:

  • Theo Hùng, lúa gạo là quý nhất vì có ăn mới sống được.
  • Theo Quý, vàng là quý nhất vì có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.
  • Theo Nam, thì giờ là quý nhất vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

c) Ý kiến, lí lẽ và thái độ tranh luận của thầy giáo:

  • Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận người lao động là quý nhất.
  • Thầy giáo đã lập luận như sau: Lúa gạo, vàng, thì giờ đều quý nhưng chưa phải là quý nhất. Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc, thì giờ cũng trôi qua vô vị.
  • Cách nói của thầy thể hiện thái độ tôn trọng người đối thoại: Công nhận những thứ Hùng, Quý, Nam nêu ra đều đáng quý. Thầy nêu câu hỏi “Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ?” rồi ôn tồn giảng giải để thuyết phục học sinh.

Câu 2

Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng, Quý hoặc Nam) nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lý lẽ và dẫn chứng để lời tranh luận thêm sức thuyết phục.

Trả lời:

(Nam) Theo tớ, quý nhất là thời gian. Có thời gian, chúng ta sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, làm được nhiều việc có ích cho cuộc đời. Nhất là thời gian qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại, dù có nhiều lúa gạo hay vàng bạc đến đâu cũng chẳng thể nào mua được.

Câu 3

Trao đổi về cách thuyết trình, tranh luận:

a) Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện gì? Hãy ghi lại những câu trả lời đúng và sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý

- Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

- Phải nói theo ý kiến số đông.

- Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng.

- Phải có ý kiến riêng về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

b) Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép lịch sử, người nói cần có thái độ như thế nào?

Trả lời:

a) Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện:

- Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

- Phải có ý kiến riêng về vấn đề thuyết trình, tranh luận. Không có ý kiến riêng nghĩa là chưa hiểu rõ ràng, sâu sắc vấn đề hoặc không dám bày tỏ ý kiến riêng, sẽ dễ nói dựa theo người đối thoại.

- Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng. Có ý kiến rồi còn phải biết trình bày lập luận để thuyết phục người đối thoại.

b) Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép sự, người nói cần có thái độ ôn tồn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, bảo thủ. Phải có ý kiến riêng, nếu không có sẽ dễ nói dựa, nói theo người khác.

Trắc nghiệm Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Câu 1: Đọc lại bài Cái gì quý nhất? và cho biết thầy giáo muốn thuyết phục các bạn công nhận điều gì?

A. Những người tri thức là quý nhất.
B. Người lao động là quý nhất.
C. Trẻ em là quý nhất.

D. Trí tuệ là quý nhất.

Lời giải:

Thầy giáo muốn thuyết phục các bạn công nhận người lao động là quý nhất.

Chọn đáp án: B

Câu 2: Đọc lại bài Cái gì quý nhất? và cho biết thầy đã lập luận như thế nào?

A. Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ trôi qua cũng vô vị.
B. Lúa gạo, vàng bạc và thì giờ đều là vật không tồn tại mãi mãi được. Người lao động mới là quý nhất.
C. Lúa gạo, vàng, thì giờ đều quý nhưng chưa phải là quý nhất. Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua vô vị.
D. Lúa gạo, vàng, thì giờ đều quý nhưng chưa phải là quý nhất. Trẻ em quý nhất vì trẻ em mới là tương lai của đất nước.

Lời giải:

- Thầy đã lập luận như sau:

Lúa gạo, vàng, thì giờ đều quý nhưng chưa phải là quý nhất. Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua vô vị.

Chọn đáp án: C.

Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 27
  • Lượt xem: 3.135
  • Dung lượng: 172,3 KB
Sắp xếp theo