Hệ thống cấp bậc, quân hàm trong Công an nhân dân

Cấp bậc trong Công an

Các cấp bậc trong Công an nhân dân mới nhất hiện nay được thực hiện theo Luật Công an nhân dân năm 2018.

Cấp bậc, quân hàm được quy định với hệ thống cấp bậc cao đến thấp và các lĩnh vực khác nhau. Các cấp bậc trong Công an phản ánh chính xác nhiệm vụ và trình độ, kinh nghiệm và đóng góp của từng chiến sĩ công an nhân dân trong thời điểm khác nhau. Vậy sau đây là nội dung chi tiết các cấp bậc trong Công an nhân dân và thời gian thăng cấp bậc quân hàm, mời các bạn cùng đón đọc nhé. Ngoài ra bạn đọc xem thêm: Các cấp bậc trong quân đội.

Hệ thống cấp bậc, quân hàm trong Công an

Căn cứ Điều 21 Luật Công an nhân dân năm 2018, hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân gồm:

1/ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ

Sĩ quan cấp tướng
1Đại tướng
2Thượng tướng
3Trung tướng
4Thiếu tướng
Sĩ quan cấp tá
1Đại tá
2Thượng tá
3Trung tá
4Thiếu tá
Sĩ quan cấp úy
1Đại úy
2Thượng úy
3Trung úy
4Thiếu úy
Hạ sĩ quan
1Thượng sĩ
2Trung sĩ
3Hạ sĩ

2/ Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật

Sĩ quan cấp tá
1Thượng tá
2Trung tá
3Thiếu tá
Sĩ quan cấp úy
1Đại úy
2Thượng úy
3Trung úy
4Thiếu úy
Hạ sĩ quan
1Thượng sĩ
2Trung sĩ
3Hạ sĩ

3/ Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

Hạ sĩ quan nghĩa vụ
1Thượng sĩ
2Trung sĩ
3Hạ sĩ
Chiến sĩ nghĩa vụ
1Binh nhất
2Binh nhì

Thời gian thăng cấp bậc hàm của Công an

Luật Công an nhân dân 2018, cụ thể là khoản 2 Điều 22, sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe;

- Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

- Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm:

STTĐối tượngThời gian
1Hạ sĩ lên Trung sĩ01 năm
2Trung sĩ lên Thượng sĩ
3Thượng sĩ lên Thiếu úy02 năm
4Thiếu úy lên Trung úy
5Trung úy lên Thượng úy03 năm
6Thượng úy lên Đại úy
7Đại úy lên Thiếu tá04 năm
8Thiếu tá lên Trung tá
9Trung tá lên Thượng tá
10Thượng tá lên Đại tá
11Đại tá lên Thiếu tướng
12Thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướngTối thiểu 04 năm
13Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuậtBộ trưởng Bộ Công an quy định
14Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ
  • 137 lượt xem
👨 Trịnh Thị Thanh Cập nhật: 24/03/2023
Sắp xếp theo