Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 15 đề luyện tập môn Toán lớp 3

TOP 15 đề ôn hè môn Toán lớp 3 năm 2024 giúp các em học sinh luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, củng cố kiến thức môn Toán của mình thật tốt dịp nghỉ hè 2024, để tự tin bước vào lớp 4 năm 2024 - 2025.

Với các dạng bài tập trọng tâm, còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình trong dịp nghỉ hè 2024. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm 33 đề ôn hè môn Tiếng Việt lớp 3. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề ôn hè môn Toán lớp 3 - Đề số 1

Bài 1: Viết số gồm:

a. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….

b. 5 chục và 4 đơn vị:…………………………….

c. 3 chục và 27 đơn vị:…………………………..

Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:

a. Bằng 5:…………………………

b. Bằng 18:………………………

c. Bằng 1:…………………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. +35 = 71

40 +….. = 91

67 = ……+ 0

45 -… . = 18

100 -….. = 39

……..-27 = 72

Bài 5: Tính nhanh:

a. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

b. 75 - 13 - 17 + 25 c. 5 x 8 + 5 x 2

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến, như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó

Bài giải:

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Đề ôn hè môn Toán lớp 3 - Đề số 2

Bài 1: Từ 3 chữ số: 4, 6, 8 em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như vậy?..

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 2: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 3: Tính

a. 5 x 8 - 11= ………………..

b. 3 x 6 : 3=…………………...

c. 40 : 4 : 5 = ………………….

d.2 x 2 x 7=……………………

e. 4 x 6 +16=………………..

g. 20 : 4 x 6=…………………

Bài 4: Tìm x:

a. X - 192 = 301 b. 700 – x = 404 c. x + 215 = 315

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có độ dàI các cạnh là:

a. 105 cm; 110 cm; 113 cm; 160 cm.

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

b. 65 cm; 7 dm; 112 cm; 2m.

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Đề ôn hè môn Toán lớp 3 - Đề số 3

Bài 1: Đúng ghi Đ sai ghi S:

a. Số 306 đọc là:

- Ba mươi sáu ☐

- Ba trăm linh sáu ☐

b. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số gồm 5 trăm 5 đơn vị viết là:

A. 5005
B. 550
C. 505
D. 005

Bài 2: Tìm x:

a. 9< x< 15

………………………………

………………………………

………………………………

b. 48< x+1< 50

………………………………

………………………………

………………………………

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

362

509

34

Số hạng

425

400

634

Tổng

999

1000

Bài 4: Điền dấu + hoặc – Vào ô trống để được kết quả đúng:

a. 47 ☐ 32 ☐ 47 ☐ 15 =17

b. 90 ☐ 80 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 20 = 100

Bài 5: Khối lớp hai có 537 học sinh. Khối lớp ba ít hơn khối lớp hai 80 học sinh. Hỏi khối lớp hai có bao nhiêu học sinh

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 235 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh có 120 cái. Hỏi:

a. Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo?

b. Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng nhau?

Bài 7: a. Số có ba chữ số khác nhau lớn nhất là

A. 999
B. 897
C. 987
D. 798

b. Số có ba chữ số khác nhau bé nhất là :

A. 123
B. 100
C. 102
D. 231

Bài 8 : Kết quả biểu thức 5 x 7 + 391

A. 371
B. 381
C.403
D. 481

Đề ôn hè môn Toán lớp 3 - Đề số 4

Bài 1: Từ 3 số 32, 25, 7 hãy lập các phép tính đúng.

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 2: Tính

a.14+85 – 4 x 3=…………

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

b. 5x5 +12:4 + 124 =……………….

………………………….. …………

………………………… …………

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

3

4

5

2

3

4

5

Thừa số

6

7

8

9

5

4

3

2

Tích

Bài 4: Điền dấu

2 x 5………..

5 x 2...............

40 x 2…………

80:2...............

20 x 4…….

30 x 2………

20 x 3..........

60 : 3………..

3 x 7............

4 x 10…….

5 x 9

Bài 5: Đào 5 tuổi. Tuổi của mẹ Đào gấp 6 lần tuổi của Đào. Hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 6: Tính:

a. 5 giờ +2 giờ=……………

b.19 giờ – 7 giờ=……………….

c. 5 giờ x 3 =……………….

d.16 giờ : 4 =……………………

Đề ôn hè môn Toán lớp 3 - Đề số 5

Bài 1: Tìm chữ số x, biết:

a. 35 x < 352

……………………….

……………………….

……………………….

b. 207 > x 70

……………………….

……………………….

……………………….

c. 199 < xxx < 299

……………………….

……………………….

……………………….

Bài 2: Một thùng dầu đựng 45 lít dầu .Lần đầu rót 17 lít dầu , lần sau rót 14 lít dầu .Hỏi thùng dầu còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Bài 3: Tìm x:

a. X+12 =12 + 6

……………………….……………

……………………….……………

……………………….……………

b. X x 4 + 15 = 31

……………………….……………

……………………….……………

……………………….……………

Bài 4: Hãy viết 12 thành tổng của các số hạng bằng nhau (Càng viết được nhiều tổng càng tốt)

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

235 + 378

…………….…

…………….…

…………….…

984 – 299

…………….…

…………….…

…………….…

456 +397

…………….…

…………….…

…………….…

506 – 188

…………….…

…………….…

…………….…

Bài 6: Tính

a) 6 x 7 – 36 = ……………………..

c) 934 + 6x 5 =……………………..

b) 6 x 9 + 272 =…………………….......

d) 5x 6 – 2x 9 + 72 = …………………..

..........

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.302
  • Lượt xem: 11.875
  • Dung lượng: 175,4 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo