Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 Bài tập Tiếng Anh lớp 3

Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 3 năm 2024 gồm 6 dạng bài tập từ cơ bản tới nâng cao, giúp các em học sinh luyện giải thật nhuần nhuyễn, củng cố kiến thức môn Tiếng Anh của mình thật tốt dịp nghỉ hè 2024, để tự tin bước vào lớp 4 năm 2024 - 2025.

Với các dạng bài tập trọng tâm, còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình trong dịp nghỉ hè 2024. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài tập ôn hè 2024 môn Tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành các từ chỉ màu sắc và viết nghĩa của chúng.

Yell_w: ....................... 6. Br_wn:..........................

Bl_ck:......................... 7. Pi_k:..............................

Re_:........................... 8. Gre_n:...........................

Or_nge:....................... 9. Bl_e:..............................

G_ey:.......................... 10. Purp_e:.........................

Bài 2: Viết từ với hình tương ứng:

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Câu 3: Nối:

1. Sốta. Backache
2. Hob. Flu
3. Đau răngc. Broken leg
4. Đau bụngd. Runny nose
5. Gãy châne. Cough
6. Sổ mũif. Headache
7. Cúmg. Toothache
8. Đau lưngh. Fever

Bài 4: Nối và tô màu:

Bài tập tiếng Anh lớp 3

Bài 5: Sắp xếp các từ để tạo thành các câu

1. you/ meet/ Nice/ to/ ./

………………………………………………………….

2. Phong,/ you/ Hi/ are/ how/ ?/

………………………………………………………….

3. thanks/ fine,/ I’m/ ./

………………………………………………………….

4. Mai/ Bye/ ./

………………………………………………………….

5. you/ And/ ?/

…………………………………………………………

6. Nam/ hi/ ,/ I’m/ .

…………………………………………………………

7. I’m/ Nam/ hi/ ,/ Phong.

…………………………………………………………

8. Phuong/ hi/ are/ how/ you/ ?/

…………………………………………………………

9. fine/ I’m/ and/ thanks/ you/ ,/ ./ ?

…………………………………………………………

10. later/ you / Bye. /See/.

…………………………………………………………

Bài 6: Tìm từ không cùng loại

1. a. how b. what c. LiLi

2. a. my b. name c. your

3. a. Alan b. meet c. Lan

4. a. book b. friend c. pen

5. a. how b. hello c. hi

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.060
  • Lượt xem: 5.773
  • Dung lượng: 357,4 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Bài tập ôn hè
Sắp xếp theo