Quyết định 802/QĐ-BHXH Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành tại Quyết định 802/QĐ-BHXH vào ngày 02/06/2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ bắt đầu từ ngày được ban hành. Sau đây là nội dung của quyết định này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 802/QĐ-BHXH

Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo