Quyết định 264/QĐ-VKSTC Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm, ghi hình

Quyết định 264/QĐ-VKSTC về quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm, ghi hình, đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành vào ngày 21/07/2020.

Theo đó, việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở Cơ quan có thẩm quyền điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Các trường hợp có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh bao gồm:

Thứ nhất, hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tốt tụng theo quy định tại khoản 6 Điều 183 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thứ hai, trực tiếp tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thứ ba, lấy lời khai của người làm chứng theo quy định tại Điều 187, lấy lời khai người bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thứ tư, đối chất theo quy định tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Lưu ý, trường hợp đang hỏi cung bị can, lấy lời khai mà xảy ra sự cố kỹ thuật không ghi âm hoặc ghi hình được thì dừng ngay buổi hỏi cung, lấy lời khai; phải ghi rõ trong biên bản lý do dừng, có xác nhân của cán bộ chuyên môn.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ bắt đầu từ ngày được ban hành. Sau đây là nội dung của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 264/QĐ-VKSTC

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Sắp xếp theo