Phiếu thông tin khách hàng Biểu mẫu nhân sự

Phiếu thông tin khách hàng

Tên khách hàng:......................................

Địa chỉ:...........................

Người liên lạc:.........................................

Điện thoại:......................

Fax:......................

Nội dung

Yêu cầu

Miêu tả mặt hàng

Qui cách kỹ thuật

Số lượng

Nguyên phụ liệu

Thời gian giao hàng

Phương thức thanh toán

Các yêu cầu khác

Người lập

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 824
  • Lượt xem: 2.334
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 32 KB
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo