Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105 (2 Mẫu) Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

Mẫu đơn hỗ trợ ăn trưa mới nhất tại thời điểm hiện nay được thực hiện căn cứ vào Nghị định 105/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành.

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa gồm 2 mẫu, được dùng cho đối tượng cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn như vùng biên giới, vùng núi, hải đảo hoặc là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp xin hỗ trợ ăn trưa cho con em mình. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP trẻ mầm non thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa và đối tượng được hưởng, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non (1)....................

Họ và tên................................................................ (2):

Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.............. cấp ngày... tại...

Đang công tác tại.................................................... (3)

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của.................... (4)

Sinh ngày:........................ Hiện đang học tại.............. (5)

Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày ..... tháng.... năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

...., ngày ..... tháng .... năm.....

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
NƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM
ĐANG CÔNG TÁC

Tên đơn vị.................................................. (3)

Xác nhận ông/bà:........................................ (2)... đang làm việc tại đơn vị/cơ quan.

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý.

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

...., ngày ..... tháng .... năm....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA

(Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)

Kính gửi: ..............................................................

Họ và tên:................................................................

Là cha/ mẹ của em: .................................................

Hiện đang học tại lớp: ............................................

Trường: ..................................................................

Thuộc đối tượng:

□ Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn ĐBKK

□ Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013.

□ Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ, tôi làm đơn này để nghị xem xét được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em: .................................................. theo quy định và chế độ hiện hành./.

.......ngày......... tháng......... năm.......

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn hỗ trợ tiền ăn trưa

(1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ mầm non đang theo học

(2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em là công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp.

(3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp quản lý cha/mẹ/người chăm sóc trẻ.

(4) Họ và tên trẻ.

(5) Ghi rõ tên nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học.

5 trường hợp trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa

Đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa là trẻ em độ tuổi mẫu giáo đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có một trong những điều kiện sau:

  • Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.
  • Không có nguồn nuôi dưỡng, chẳng hạn như: Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ; cha và mẹ mất tích….
  • Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
  • Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).
  • Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

Lưu ý: Trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người không thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa mà thay vào đó sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ học tập. Hiện nay, các dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam bao gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.551
  • Lượt xem: 10.951
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 36 KB
Sắp xếp theo