Viết đoạn văn nêu những điều bạn thấy cần nghĩ tiếp cùng An-be Anh-xtanh về vấn đề Cộng đồng và cá thể Văn mẫu lớp 11 Kết nối tri thức

Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu những điều bạn thấy cần nghĩ tiếp cùng An-be Anh-xtanh về vấn đề “Cộng đồng và cá thể”. Đây là một trong những chủ đề rất hay thuộc chương trình Ngữ văn 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2.

Đoạn văn nêu những điều bạn thấy cần nghĩ tiếp cùng An-be Anh-xtanh về vấn đề Cộng đồng và cá thể mang đến đoạn văn mẫu siêu hay, ấn tượng nhất. Qua đó giúp các bạn học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý ôn tập, trau dồi kiến thức, biết cách làm và hướng giải quyết vấn đề. Đồng thời biết cách trả lời câu hỏi Kết nối đọc viết trang 110 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2 Kết nối tri thức.

Đoạn văn nêu những điều bạn thấy cần nghĩ tiếp cùng An-be Anh-xtanh về vấn đề Cộng đồng và cá thể

Vấn đề “Cộng đồng và cá thể” đã được An-be Anh-xtanh nêu ra và phân tích vô cùng thuyết phục, từ đây, ông nêu ra một khái niệm cần có cho nhân loại trong tương lai, đó là vai trò, sự hỗ trợ giữa cá nhân và cộng đồng. Thời điểm hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận là nghĩ tiếp về vấn đề này. Muốn duy trì cuộc sống của mình, mỗi các nhân phải lao động và liên hệ với những người khác, với cộng đồng. Không ai có thể sống ở bên ngoài cộng đồng và xã hội. Công đồng là môi trường xã hội để các cá nhân thực hiện sự liên kết, hợp tác với nhau tạo ra đời sống của mình và của cộng đồng. Cá nhân phải có trách nhiệm góp sức xây dựng và phát triển cộng đồng ngày càng văn minh, tiến bộ. Cộng đồng có trách nhiệm chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển. Mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng cần phải được xây dựng. Một cộng đồng vững mạnh là một cộng đồng mà ở đó ai cũng chăm chỉ làm việc, biết đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, sống tương thân tương ái, tôn trọng pháp luật, tôn trọng lẽ phải. Không ai có thể một mình mà làm nên thế giới. Giữa cá nhân và cộng đồng có mối quan hệ không thể tách rời. Bởi vậy, xây dựng và phát triển cộng đồng cũng có nghĩa là tự bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 136
  • Dung lượng: 71,4 KB
Sắp xếp theo