Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Trung có đáp án Đề thi mẫu môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2017

Đề thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đã được xây dựng phù hợp với hình thức thi theo bài đã công bố trong Phương án thi, theo hướng tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực người học, tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn; đảm bảo phân hoá kết quả thi để vừa đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa dùng để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Trung, đáp án sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Trung

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung

Chia sẻ bởi: 👨 Phùng Thị Thu Hà
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo