Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 Cán bộ quản lý Bài tập cuối khóa Module 6

Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 Cán bộ quản lý giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng hoàn thiện bài tập cuối khóa tập huấn Mô đun 6: Xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu học của mình.

Với bài thu hoạch Module 6 CBQL này, thầy cô sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới phục vụ tập huấn Chương trình GDPT 2018. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Cán bộ quản lý. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn để đạt kết quả như mong muốn trong khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý Module 6.

Bài tập cuối khóa Mô đun 6 Cán bộ quản lý

Kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường tiểu học có 6 giá trị cốt lõi và hình thành hệ thống chuẩn mực nhà trường.

Họ và tên học viên: .................................. - Lớp bồi dưỡng: CBQLPT

Đơn vị công tác: Trường .....................

Thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: .................

GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”;

Căn cứ Thông tư 06/BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh môi trường văn hoá trong trường học;

Căn cứ Kế hoạch số .../SGDĐT ngày ... tháng ... năm 20... của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ..... về đẩy mạnh môi trường văn hoá trong trường học;

Thực hiện Kế hoạch số .../PDĐT ngày ... tháng ... năm 20... của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ............. về đẩy mạnh môi trường văn hoá trong trường học;

Thực hiện Kế hoạch số .../KH-TH.... ngày ... tháng ... năm 20... của Hiệu trưởng Trường Tiểu học ...................... về việc ban hành Kế hoạch năm học 20...-20....

Trường Tiểu học ...................... ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường tiểu học có 6 giá trị cốt lõi và hình thành hệ thống chuẩn mực nhà trường như sau:

“Yêu thương – Tôn trọng – Trách nhiệm – Trung thực – Hợp tác – Cộng đồng”

1. Yêu thương:

Học sinh trường Tiểu học....................... biết yêu thương bản thân, gia đình, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.

Yêu thương sẽ là giá trị cốt lõi trong mục tiêu giáo dục và là giá trị biến thành phương tiện để thực thi mục tiêu giáo dục. Yêu thương là cách mà mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường cư xử, hình thành và phát triển trong công tác, trong xây dựng môi trường học tập, là biểu hiện của cộng đồng cha mẹ, các tổ chức xã hội trong nhà trường trong việc hỗ trợ giáo dục con trẻ.

2. Tôn trọng: Học sinh trường Tiểu học ....................... biết tôn trọng bản thân mình và những người xung quanh, tôn trọng nội quy nề nếp của nhà trường, tôn trọng người lớn … thông qua hành vi lễ phép chào hỏi, lắng nghe tích cực và chấp nhận sự khác biệt của người khác.

3. Trách nhiệm : Trường Tiểu học ....................... luôn tạo cơ hội và môi trường thường xuyên để học sinh có điều kiện rèn luyện giá trị này hàng ngày, cho đến khi các giá trị trách nhiệm trở thành giá trị thật sự của bản thân chính các em.

Chính bằng sự tận tâm mà chất lượng giáo dục ngày càng tăng, không chỉ vì kết quả học tập mà còn là sự phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh, là niềm tin yêu của phụ huynh, của chính quyền địa phương dành cho nhà trường.

Giá trị cốt lõi mà Trường Tiểu học ....................... luôn hướng đến với mong muốn mỗi học sinh sẽ là một người tự chủ, sáng tạo ra tương lai của mình qua môi trường được học tập là: tôn trọng mọi người, vì học sinh thân yêu, luôn áp dụng các tiến bộ khoa học giáo dục, xây dựng chương trình giáo dục, phương pháp học phù hợp với thực tại và chất lượng cao.

4. Trung thực : Trường Tiểu học ....................... đề cao tính trung thực trong tất cả các hoạt động diễn ra trong nhà trường. Sự trung thực là nói không với bệnh thành tích, là tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra, các cuộc thi, là đánh giá khách quan không thiên lệch, là góp ý chân thành và cởi mở.

5. Hợp tác: Trường Tiểu học ....................... luôn xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh cùng hướng về một mục tiêu chung “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”.

6. Cộng đồng : Trường Tiểu học ....................... trung thành với ý tưởng rằng môi trường học tập hiệu quả nhất phải là môi trường mà tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường cảm thấy hạnh phúc khi được sống, học tập và làm việc cùng nhau.

Tên đây là những Giá trị cốt lõi và hình thành hệ thống chuẩn mực nhà trường của Trường Tiểu học......................../.

Ngày ... tháng ... năm 20...

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 20
  • Lượt xem: 737
  • Dung lượng: 128,5 KB
Sắp xếp theo