209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án Trắc nghiệm khối tròn xoay

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án là tài liệu hữu ích mà hôm nay Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 cùng tham khảo.

Tài liệu gồm 17 trang tuyển tập 209 bài toán trắc nghiệm chuyên đề khối tròn xoay. Các bài tập có đánh dấu để nhận biết độ khó. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay

Chuyên đề: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12
Trang 1/17
Lê Hoài Sơn - THPT Nguyễn Huệ - Huế 0914 114 008
TOÁN 197 NGUYỄN LỘ TRẠCH
LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Chuyên đề: KHỐI TRÒN XOAY
Họ và tên :………………………………….Lớp:…………... SBD:……..………
Câu 1. 
0
90ACB
. Trong các

A. 
B.  C.
C. 
D. 
Câu 2. 

A. Hình chóp tam giác B. 
C.  D. 
Câu 3. 
A.  B. 
C.  D. Hình nón
Câu 4. 
A.
2 2 2
()b a b
B.
2 2 2
()b b a
C.
D.
2 2 2
()
3
b b a
Câu 5. bao nhiêu?
A.
500
3
(
3
cm
) B.
125
3
(
3
cm
) C.
450
3
(
3
cm
) D.
500
(
3
cm
)
Câu 6. 
A.
2 ( )b a b
B.
1
()
3
b a b
C.
2 ( )a a b
D.
(2 )b a b
Câu 7. 
R

2
16 cm
.
A.
8 R cm
B.
16 R cm
C.
2 R cm
D.
4 R cm
Câu 8. 
A.
36
B.
9
C.
12
D.
3
Câu 9. ng 5?
A.
15
B.
40
C.
30
D.
5
Câu 10. 
A.
2
4
xq
Sa
B.
2
2
xq
Sa
C.
2
xq
Sa
D.
2
3
xq
Sa
Câu 11. 
3a
 

A.
2a
B.
a
C.
2
a
D.
2
2
a
Câu 12. 
O

l

O

30
o

l
trong không gian là
A.  B.  C.  D. 
Câu 13. 
2
8
3
a

A.
6
3
a
B.
2
3
a
C.
6
2
a
D.
3
3
a
Chuyên đề: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12
Trang 2/17
Lê Hoài Sơn - THPT Nguyễn Huệ - Huế 0914 114 008
Câu 14.  bán kính  bán kính 
 
A.
; B. 3; C. 4. D.
;
Câu 15. 

A.
3
1
6
Va
B.
3
1
24
Va
C.
3
1
3
Va
D.
3
1
12
Va
Câu 16. a, a. 
A.
2
36 a
B.
2
20 a
C.
2
12 a
D.
2
16 a
Câu 17. 
()S

3
792
7
cm

22
7
, tính bán kính
R

()S
.
A.
2 R cm
B.
3 R cm
C.
4 R cm
D.
5 R cm
Câu 18. V R 
A.
3
3
R
V
B.
3
4
3
R
V
C.
3
VR
D.
3
4VR
Câu 19. 

A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 20. 
A.
2
8 a
B.
2
4
3
a
C.
2
4 a
D.
2
16 a
Câu 21. 

A.
3
a
B.
3
2
1
a
C.
3
4
1
a
D.
3
3
1
a
Câu 22. cm, cm. 
A.
3
360 ( )cm
B.
3
320 ( )cm
C.
3
300 ( )cm
D.
3
340 ( )cm
Câu 23. 
3
86
27
a
 bao nhiêu?
A.
2
.
3
a
B.
3
.
3
a
C.
6
.
2
a
D.
6
.
3
a
Câu 24.  thì có bán kính là:
A.
; B.
; C.
; D.
Câu 25. 

A.
2
2R
B.
2
R2
C.
2
R2
2
D.
2
R
2
Câu 26. 
h

l

R


A.
2 ( )
tp
S R l R

B.
(2 )
tp
S R l R

C.
()
tp
S R l R

D.
( 2 )
tp
S R l R

Câu 27. 
2a
bao nhiêu?
A.
3
42
3
a
B.
3
8
3
a
C.
3
4
3
a
D.
3
82
3
a
1
S
1
R
2
S
2
R
21
2RR
2
S
1
S
2
1
2
3
4
3
a
3
3
a
3
2
3
a
3
22
3
a
3
23
2
3
3
2
Chuyên đề: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12
Trang 3/17
Lê Hoài Sơn - THPT Nguyễn Huệ - Huế 0914 114 008
Câu 28. 
hình nón là:
A.
3
43
3
a
V
B.
3
3Va
C.
3
3
6
a
V
D.
3
3
3
a
V
Câu 29. 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 30. Hình chóp
.S ABC

ABC

B
,
2AB a

4SA a
SA ABC

.S ABC
là bao nhiêu?
A.
26a
B.
2
2
a
C.
6
2
a
D.
6a
Câu 31. 

A.
2
2
1
a
B.
2
2 a
C.
2
4
3
a
D.
2
a
Câu 32. 


A. 
. B. 
.
C. 
. D. 
.
Câu 33.

3a

(P) là bao nhiêu?
A.
2
2
a
B.
a
C.
2
a
D.
2a
Câu 34. 
 bao nhiêu?
A.
2
xq
Sa
. B.
2
xq
S 2 a
. C.
2
xq
a
S
2
. D.
2
xq
a
S
4
.
Câu 35. 

0


A.
27
3
3
a
B.
27
34
3
a
C.
9
34
3
a
D.
3
34
3
a
Câu 36. 
A.
12
B.
15
C.
30
D.
36
Câu 37. 

A.
3
32 3
9
Va
B.
3
32 3
27
Va
C.
3
32 3
3
Va
D.
3
32 3
12
Va
Câu 38.  và vuông góc

A.
a6
B.
2
7a
C.
2
13a
D.
2
5a
Câu 39. 
xq
S


xq
S
theo r, l, h.
A.
xq
S =2πrl
B.
2
xq
S =2πr h
C.
xq
S=πrl
D.
xq
S rh
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 409
  • Lượt xem: 1.774
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 1,1 MB
Tìm thêm: Toán 12