Quyết định 814/QĐ-BTC Thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung

Quyết định 814/QĐ-BTC về thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung đã được Bộ Tài chính đã ban hành vào ngày 03/06/2020. Với văn bản pháp luật này thì hiệu lực sẽ được bắt đầu từ ngày 10/06/2020. Dưới đây là nội dung của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 814/QĐ-BTC

Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức: