Quy định mới về thi giáo viên giỏi từ năm 2020

 • 2 Đánh giá

Ngày 20/12/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT về hội thi giáo viên dạy giỏi. Theo đó, có rất nhiều điểm mới, thay đổi liên quan tới nguyên tắc, tiêu chuẩn, nội dung thi giáo viên dạy giỏi từ năm 2020.

Hội thi giáo viên giỏi năm 2020
Hội thi giáo viên giỏi năm 2020

Không ép buộc giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi

Theo quy định của Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT nêu rõ nguyên tắc của hội thi giáo viên dạy giỏi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất.

Thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi

Trước đây các Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT và Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT không quy định về thời hạn bảo lưu này. Tuy nhiên, Thông tư 22 đã quy định chi tiết, cụ thể về thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi như sau:

 • Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường;
 • Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện;
 • Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 03 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh.

Thay đổi nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

- Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non:

 • Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.
 • Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

- Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi/chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông:

 • Giáo viên thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy (đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi) hoặc một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp – đối với Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi) tại thời điểm diễn ra Hội thi.
 • Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy/công tác chủ nhiệm tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

Giáo viên không được dạy trước, dạy thử

- Theo quy định của Thông tư 22, đối với nội dung dạy dùng để tham gia thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

- Ngoài ra, quy định mới còn giảm thời gian chuẩn bị trước thời điểm thi giảng đối với giáo viên. Cụ thể giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi giảng (trước đây là 01 tuần)

- Lưu ý, hoạt động giáo dục (tiết dạy) tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó.

Chu kỳ thi giáo viên giỏi

 • Cấp trường: Tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần, do trường tổ chức. Theo quy định hiện nay là 1 năm/lần.
 • Cấp huyện: Theo chu kỳ 2 năm/lần do Phòng GD&ĐT tổ chức.
 • Cấp Tỉnh: Theo chu kỳ 4 năm/lần do Sở GD&ĐT tổ chức.

Công nhận giáo viên giỏi

 • Được công nhận giáo viên giỏi sau khi đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức Hội thi.
 • Sau khi được công nhận được bảo lưu như sau: cấp huyện, cấp trường bảo lưu 01 năm, cấp tỉnh bảo lưu trong thời gian 03 năm

Nội dung, tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên giỏi mầm non, phổ thông

- Nội dung:

 • Thực hành một hoạt động giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi tại nhóm, lớp đang giảng dạy và được báo trước tối đa 02 ngày
 • Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trong thời gian không quá 30 phút

- Tiêu chuẩn:

 • Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Nếu dự thi cấp huyện phải đạt giáo viên giỏi cấp trường ở năm trước liền kề hoặc năm đang dự thi; nếu dự thi cấp tỉnh phải đạt giáo viên giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc đạt cấp huyện năm tham gia dự thi.
 • Đối với giáo viên trung học phổ thông: Nếu dự thi cấp tỉnh phải đạt cấp trường 02 năm trước liền kề hoặc đạt ở năm tham dự kỳ thi.

Về Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc phổ thông

*Nội dung:

- Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết trải nghiệm) tại lớp đang dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

- Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chủ nhiệm không quá 30 phút.

*Về tiêu chuẩn: giống như đối với hội thi giáo viên giỏi phổ thông.

Bỏ tổ chức liên hoan giáo viên dạy giỏi

Bỏ tổ chức liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc với cả cấp mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT, THPT chuyên).

Cập nhật: 20/10/2020
 • 5.119 lượt xem
0 Bình luận
Sắp xếp theo