Mẫu C7-03/KB: Bảng kê trái phiếu chuyển sổ Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-03/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu chuyển số được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết nhất. Mẫu C7-03/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu chuyển số được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Bảng kê trái phiếu chuyển sổ.

KBNN:..............................

Mã Kho bạc: ......................

Bàn trái phiếu số:.............

Mẫu số C7-03/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)

Số: ……..……….........

BẢNG KÊ TRÁI PHIẾU CHUYỂN SỔ

Ngày .......tháng..............năm...........

Từ đợt phát hành:......................................

Loại trái phiếu:..........................................

Kỳ hạn: ..........Lãi suất:.............................

Sang đợt phát hành:..................................

Loại trái phiếu:.........................................

Kỳ hạn:.......... Lãi suất:.............................

Nợ TK:..................

Có TK:...................

Đơn vị: ………..

STT

Loại mệnh giá

Sêri (Từ số... đến số)

Số tờ

Số tiền chuyển sổ

Tổng số tiền sang kỳ hạn mới

Gốc

Lãi

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số:

Số tiền bằng chữ:.................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Kế toán bàn trái phiếu Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng

Mời bạn đánh giá!