Chính tả bài Về ngôi nhà đang xây trang 154 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 - Tuần 16

Chính tả bài Về ngôi nhà đang xây giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi SGK Tiếng Việt 5 Tập 1 trang 154. Qua đó, các em sẽ biết cách phân biệt các âm đầu r/d/gi, v/d, các vần iêm/im, iêp/ip.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Chính tả Về ngôi nhà đang xây cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, có thể tham khảo bài Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền, Thầy cúng đi bệnh viện. Vậy mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí về tham khảo:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 154, 155, 156

Câu 1

Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)

Trả lời:

Chiều đi học về
Chúng em qua ngôi nhà xây dở
Giàn giáo tựa cái lồng che chở
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:
Tạm biệt!

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

Câu 2

a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

rẻrây
dẻdây
giẻgiây

M: rây bột/nhảy dây/giây phút

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

vàngvàovỗ
dàngdàodỗ

M: sóng vỗ/dỗ dành

c) Tìm những từ ngữ:

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im.

chiêmliêm
chimlim

M: thanh liêm/gỗ lim

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip.

diếpkiếp
dípkíp

M: rau diếp/buồn ngủ díp mắt

Trả lời:

a)

giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn,...rây bột, mưa rây,...
hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ,...nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi,...
giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân,...giây bẩn, giây mực, kim giây,...

b) Những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

vâng lời/nước dâng, đấu vật/ẩn dật, vung nồi/ung dung, vũng nước/dũng cảm, đầy vơi/con dơi, vui vẻ/hạt dẻ, âm vang/dở dang, váng tai/hình dáng, đồ dùng/vùng lên, đại dương/vương vấn, viết bài/da diết...

c)

- Từ chức các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im:

chiêm bao/chim chóc, liêm sỉ/gỗ lim, tiềm năng/tìm kiếm, kiềm chế/cái kìm, chuyện phiếm/phím đàn, tiêm phòng/trái tim...

- Từ chức các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip:

rau diếp/díp mắt, diệp lục/dịp may, số kiếp/cần kíp,...

Câu 3

Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng:

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Thầy quên mặt nhà con (1) hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

- Cậu hãy (2) ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

- Anh (2) hình chị nào treo đó?

Anh tả trả lời:

- Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2) vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Trả lời:

Thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

- Cậu hãy (2) vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

- Anh (2) vẽ hình chị nào treo đó?

Anh tả trả lời:

- Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2) dị vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Bài tập Chính tả Về ngôi nhà đang xây

Câu 1: Những trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả:

RẻDây
GiẻRây
DẻGiây

☐ Giá rẻ/hạt dẻ/giẻ lau bảng.

☐ Rẻ quạt/thân hình mảnh dẻ/giẻ rách.

☐ Hạt rẻ/giá dẻ/than hình mảnh giẻ.

☐ Rây bột/nhảy dây/giây phút.

☐ Mưa rây/dây thừng/giây bẩn.

☐ Nhảy rây/dây phút/giây phơi.

Trả lời:

Những trường hợp viết đúng chính tả đó là:

 • Giá rẻ/hạt dẻ/giẻ lau bảng.
 • Rẻ quạt/thân hình mảnh dẻ/giẻ rách.
 • Rây bột/nhảy dây/giây phút.
 • Mưa rây/dây thừng/giây bẩn.

Câu 2: Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hoặc d được viết đúng chính tả:

VàngVào Vỗ
DàngDàoDỗ

☐ Lá vàng/dịu dàng.

☐ Ra vào/dạt dào.

☐ Dồi vào/ra dào.

☐ Dỗ dề/vỗ cánh vay.

☐ Vỗ cánh bay/dỗ dành.

☐ Vàng bạc/dịu dàng.

Trả lời:

Những trường hợp viết đúng chính tả là:

 • Lá vàng/dịu dàng.
 • Ra vào/dạt dào.
 • Vỗ cánh bay/dỗ dành.
 • Vàng bạc/dịu dàng.

Câu 3: Tìm các từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im:

ChiêmLiêm
ChimLim

A. Lúa chiêm/chim sẻ; thanh lim/gỗ liêm.

B. Chiêm tinh/con chim; liêm sỉ/gỗ lim.

C. Lúa chiêm/chim gõ kiến; lim khiết/tủ liêm.

D. Vụ chiêm/chim gáy; thanh lim/lòng liêm dạ đá.

Trả lời:

Trường hợp viết đúng chính tả là: chiêm tinh/con chim; liêm sỉ/gỗ lim.

>> Vậy chọn: B

Chia sẻ bởi: 👨 Songotenks
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 06
 • Lượt xem: 2.422
 • Dung lượng: 216 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo