Một số khẩu hiệu tuyên truyền 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), theo đó các đơn vị sẽ thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ theo một số chủ đề và chúng ta có thể sử dụng một trong các khẩu hiệu dưới đây để xây dựng bài tuyên truyền.

Bức tranh Panorama - tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ
Bức tranh Panorama - tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)!
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!
3. Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!
4. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!
5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!
6. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!
7. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!
8. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
9. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!
10. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế!
11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
12. Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm!
13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 57
  • Dung lượng: 61,2 KB
Sắp xếp theo